Torjunta-aineet

Torjunta-aineita, joita kutsutaan myös kasvinsuojeluaineiksi, ovat kaikki ne aineet, joita käytetään kasvintuhoojien torjumiseksi. Viranomaiset pitävät niistä rekisteriä, jonka löytää Elintarviketurvallisuusviraston eli Eviran nettisivulta, www.evira.fi (kasvintuotanto/torjunta-aineluettelo). Suomessa saa käyttää kasvinsuojeluun ainoastaan maan viranomaisten hyväksymiä aineita, joiden pakkauksissa on heidän hyväksymänsä käyttöohjeistus.

Hyväksynnästä ja käyttöohjeista selviää, mille kasveille ja mitä tuhoojia vastaan tuote on hyväksytty. Muunlainen käyttö on kielletty. Uutena käytäntönä on tullut Off-label-hyväksyntä, joka mahdollistaa ilman suuria kuluja vähäiseen kokonaiskäyttöön hyväksynnän. Näistä käyttöalueen laajennuksista ei välttämättä löydy ohjeita pakkauksista tai myyjiltäkään, mutta ne ovat näkyvillä myös Eviran rekisterissä. Off-label-hyväksynnän ovat saaneet mm. Amistar (home ja härmätaudit kasvihuonemansikalla, avomaankurkulla, juurisellerillä ja kuminalla), Ortiva (home, härmä ja laikkutaudit monilla kasveilla), Previcur (juuristo- ja tyvitaudit, lehtihomeet useilla vihanneksilla), Rovral 75 WG ja Sportak EW (pahkahome kuminalla), Safira (rikkakasvit punajuurella) ja Scala (harmaahome useilla kasveilla ja hedelmärupi).

Torjunta-ainelaki antaa käytön ohella määräyksiä aineiden säilyttämisestä. Säilytystilan tulee olla lukittu ja lämpötilaltaan säädettävä. Lisäksi tilassa ei saa olla lattiakaivoa, mihin vaarallisia aineita voisi joutua. Uutena määräyksenä on säädetty, että torjunta-aineista on pidettävä kirjaa myös viljelmillä. Tämä tarkoittaa, että ainakin kerran vuodessa on tehtävä myrkkykaapissa inventaario. Tähän asti on kiinnitetty hyvin vähän huomiota käytöstä poistettujen aineiden hävittämiseen. Se tiedetään jo melko hyvin, että ne on toimitettava ongelmajätelaitokseen, mutta sitä, että toimittamisen tulisi tapahtua noin vuoden sisällä käyttöluvan loppumisen jälkeen, ei vielä ole mielletty. Eviran torjunta-ainerekisteristä löytyvät myös poistetut sekä lähiaikoina poistettavat aineet. Nekin on hyvä tietää, ettei turhaan tule ostettua kallista ainetta.

Vaikka laki on muodoltaan ehdoton, on meillä kuitenkin torjutaan kasvintuhoojia myös aineilla, jotka eivät ole torjunta-ainerekisterissä. Syy on se, että aineet ovat pääasiassa tarkoitettu muuhun käyttöön eikä niiden katsota vaarantavan ihmisten terveyttä tai ympäristöä. Esimerkiksi ruokasooda ja kylmäpuristettu rypsiöljy torjuvat oikein käytettyinä härmää ja punkkeja, mutta molemmat ovat myös ruoka-aineita. Eräänlaisella harmaalla alueella liikutaan silloin, kun hiililannoituksessa käytetään kiinnitettä, joka torjuu härmää ja punkkeja niin tehokkaasti, että itse hiililannoitekin voidaan jättää pois. Oma lukunsa on vanha härmän torjuntakonsti härmistää kasvihuoneissa alkuainerikkiä, jota ei myöskään lueta varsinaiseksi torjunta-aineeksi.

Joidenkin mikrobivalmisteiden kohdalla rajan veto on häilyvää. Esimerkiksi Verderan Mycostop ja Prestop ovat torjunta-aineita, mutta samankaltainen Trianum on luokiteltu kasvun voimistajaksi. Eräät mikrobivalmisteiden tapaiset ankeroisia sisältävät valmisteet luetaan taas torjuntaeliöihin, joiden hyväksyntään ei tarvita kalliita toksikologisia ja ympäristökokeita eikä tehokkuusmittauksia.

Torjunta-aineita avomaan tuotantoon

Kasvitautien torjuntaan

Kauppavalmisteet / Käyttö

Agrobat WG Sipulin naattihomeen ja perunaruton torjuntaan
Aliette 80 WG Mansikan tyvimädän sekä mesimarjan, avomaankurkun ja salaatinlehtihomeen torjuntaan
Amistar Monipuoliseen sienitautien torjuntaan vihanneksilla 1

Baycor Hedelmäruven torjuntaan
Candit Omenan, päärynän, mansikan, herukoiden ja karviaisen sienitautien torjuntaan
Dithane NT Herukoiden ja karviaisen laikkutautien sekä perunaruton torjuntaan

Delan Hedelmäruven ja mansikan laikkutautien torjuntaan
Euparen M Perunaruton, hedelmäruven, marjojen harmaahomeen ja härmän, vadelman versotaudin, marjapensaiden laikku- ja varistetautien torjuntaan
Mycostop Taimipoltteen ja juuristotautien biologiseen torjuntaan1

Ortiva Monipuoliseen sienitautien torjuntaan useilla vihanneksilla ja mansikalla1
Penncozeb DG Kuten Dithane
Rovral Harmaahomeen ja laikkutaudin torjuntaan marjoilla, perunaseitin torjuntaan peittaamalla1

Rovral 75 WG Edellisten lisäksi sienitautien torjuntaan kaalilla, porkkanalla, sipulilla ja kuminalla 1
Rovral-neste Harmaahomeen ja laikkutaudin torjuntaan marjoilla 1
Scala Mansikan harmaahomeen torjuntaan

Signum Mansikan harmaahomeen ja härmän torjuntaan
Sunoco 11 E/3 Y-viruksen torjuntaan siemenperunaviljelyksillä
Switch 62.5WG Mansikan harmaahomeen torjuntaan

Tachigaren Punajuuren peittausaine taimipoltetta vastaan
Tanos 50 WG Perunaruton ja lehtipolteen torjuntaan
Tattoo Perunaruton ja sipulin naattihomeen torjuntaan

Teldor Mansikan, vadelman ja herukoiden harmaahomeen torjuntaan
Topas 100 EC Omenaruven, mansikan härmän sekä herukoiden ja karviaisen laikkutautien torjuntaan
Topsin M Marjojen ja vihannesten harmaahomeen ja laikkutautien sekä purjon varastotautien torjuntaan 1
1 Tarkemmat tiedot pakkaustekstissä ja esitteissä

Erikoisaineita perunan tauteja vastaan

Perunaruton torjuntaan Curzate M 68 WG, Electis, Epok 600 EC, Perunan Ruttoneste 101, Ranman Twinpack, Ridomil Gold MZ Pepite, Sereno, Shirlan
Peittaukseen Fungazil 100 SL, Moncut 40 SC (seitti) Rizolex 10 DP ja 50 SC (seitti)

Tuhoeläinten torjunta-aineita

Kauppavalmiste / Käyttö

Bioruiskute S Hyönteisten ja punkkien torjuntaan monilla kasveilla 1
Decis 25 EC Tuhohyönteisten torjuntaan monilla kasveilla 1
Dimetoaativalmisteet Tuhohyönteisten torjuntaan monilla kasveilla 1

Dimilin-neste Perhostoukkien torjuntaan omenalla
Fastac 50 ja T Tuhohyönteisten torjuntaan monilla kasveilla 1
Gusathion-ruiskutejauhe Tuhohyönteisten toruntaan hedelmä- ja marjakasveilla

Karate 2.5 WG Tuhohyönteisten torjuntaan monilla kasveilla 1
Karate Zeon-tekniikka Tuhohyönteisten torjuntaan monilla kasveilla 1
Kestac 50 Kuten Fastac

Malatioinivalmisteet Tuhohyönteisten torjuntaan monilla kasveilla 1
Mavrik 2 F Hyönteisten torjuntaan avomaanvihanneksilla 1
Mesurol 500 SC Mansikkapunkin torjuntaan

Nissorum Punkin torjuntaan hedelmä- ja marjakasveilla
Pirimor Kirvojen torjuntaan omenalla, herneellä ja pavulla
Sumi Alpha 5 FW Tuhohyönteisten torjuntaan monilla kasveilla 1

Torque-neste Punkkien torjuntaan hedelmä- ja marjakasveilla 1
Turex 50 WP Bakteeerivalmiste perhostoukkia vastaan kaalilla, lantulla ja nauriilla
Vertimec 018 EC Punkkien torjuntaan mansikalla
1 Tarkemmat tiedot pakkaustekstissä ja esitteissä

Siemenrikkakasvien torjunta-aineita

Kauppavalmisteet / Käyttöalueet

Afalon-neste Sarjakkukkaiset, purjo, papu, peruna sekä marja- ja hedelmätarhat 1
Basagran SG Palkokasvit, avomaankurkku, sipuli1
Basagran M 75 Herne

Basta Useilla kasveilla ennen isäntäkasvin itämistä 1
Betanal Progress SE Punajuuri
Betanal SC Punajuuri

Betasana 2000 Punajuuri
Butisan S Kukka- ja keräkaali, lanttu sekä härkä- ja pensaspapu
Devrinol 450 SC Kaalikasvit, nauris1

Erikoisrikka-aine 101 Useilla kasveilla ennen isäntäkasvin itämistä 1
Fenix Peruna, porkkana ja useat muut sarjakukkaiset, herne, istukassipuli 1
Gallery Marja- ja hedelmätarhoissa 1

Goltix 70 WG ja 700 SC Punajuuri, mansikka, istukassipuli, minttu
Juurikkaan Rikkaneste 101 Punajuuri
Kemifam Flow Mansikka, punajuuri

Lentagran WP Kaali- ja sipulikasvit, maissi 1
Meta Kuten Goltix
Mistral Peruna

Perunan Rikkaneste 101 peruna, sarjakukkaiset, purjo, papu 1
Powertwin Punajuuri
Reglone Useilla kasveilla ennen isäntäkasvin itämistä 1

Safari Punajuuri
Select Yksivuotiset heinät: Mansikka, porkkana, sipuli
Senkor Peruna, herne, porkkana, kumina

Stomp Porkkana, kylvö- ja taimisipuli, kumina
Super Treflan Lanttu
Titus WSB Peruna

Totril Ruokasipulit
Trifulon 480 Lanttu
1 Tarkemmat tiedot pakkaustekstissä ja esitteissä

Monivuotisten rikkakasvien torjunta-aineita

Kauppavalmisteet / Käyttöalue

Agil 100 EC Heinämäiset: Useilla vihannes- ja marjakasveilla sekä perunalla ja hedelmätarhoissa 1
Aramo Heinämäiset: Kaalit, palkokasvit, sipulit, porkkana, peruna
Focus Ultra Heinämäiset: Herne, mansikka, peruna

Fusilade Max Heinämäiset: Useilla vihannes- ja marjakasveilla sekä perunalla jahedelmätarhoissa 1
Targa Super 5 EC ja 5 SC Heinämäiset: Useilla vihannes- ja marjakasveilla sekä perunalla ja hedelmätarhoissa1
Matrigon Valvatti, ohdake ym: Ristikuukaiset, juurikkaat, istukassipuli, marjat 1

Monitor Perunalle, tehoaa mm. juolvahnään eräisiin yksivuotisiin rikkoihin
Torate Kuten Matrigon
1 Tarkemmin pakkausmerkinnöissä ja esitteissä

Perunan varsiston hävitykseen hyväksytyt aineet

Erikoisrikka-aine 101, Regelone, Spotlight Plus

Biotus Oy:n hyönteisansat

Feromoniansat hedelmäpuille

Omenakääriäinen
Pihlajanmarjakoi
Pikkuhedelmäkääriäinen
Versokääriäinen
Luumukääriäinen
Ruostekääriäinen

Feromoniansat marjapensaille

Herukan silmukoi
Herukkakoi
Herukkalasisiipi
Vattulasisiipi

Feromoniansat vihanneksille

Hernekääriäinen
Kaalikoi
Sipulikoi
Vihannesyökkönen

Väriansat

Kelta-, sini-, puna- ja valkoansat

Torjuntakynnyksiä avomaanvihannesten tuholaisille
Tuholainen / Havaintoa
Kaalikärpäsen munat 10 munaa/lohko
Kaalikärpänen 5 kpl/viikko/ansa *
Kaalikoi 10-15 – ” – *
Porkkanakärpänen 5 – ” –
Porkkanakemppi 1 – ” –
Luteet 5 – ” – *
Sipulikärpänen 5 – ” – *

* Juha Kailan arvio, muut MTT:n tutkijoiden suosituksia