Thai-vihannekset tuonnin ongelmana

Tullin valvonnan tavoitteena on saada mahdollisimman hyvä kokonaiskuva valvottavien tuotteiden laadusta. Valvonnan painopiste oli edelleen riskianalyysin perusteella ongelmallisiksi epäillyissä tuoteryhmissä ja tuotteissa sekä niiden alkuperässä. Tullin valvontasuunnitelma sisälsi myös EU:n elintarvikkeiden valvontaohjelmaan kuuluvat kohteet.

Tulli tutki vuonna 2005 yhteensä 6 788 maahantuodun elintarvike- ja kulutustavaraerän määräysten mukaisuuden. Näistä 747 erässä (11 prosenttia tutkituista) löytyi määräysten vastaisuuksia. Hylättyjä eriä tutkituista oli suhteellisesti hieman vähemmän kuin vuonna 2004.

Tullilaboratorio tutki nelisen prosenttia enemmän elintarvike-eriä kuin vuotta aiemmin. Tutkituista 3 646 tuontielintarvike-erästä määräysten vastaisiksi osoittautui 392 (10,8 prosenttia). Hylättyjä eriä tutkituista oli hieman enemmän kuin vuotta aiemmin (370 erää/10,5 prosenttia). Tullin elintarvikevalvontaa painotettiin aiempaa voimakkaammin muiden EU:n jäsenmaiden alkuperätuotteisiin.

Vuoden varsinaiseksi ongelmaksi muodostui thaimaalaisten vihannesten heikko mikrobiologinen laatu. Tulli hylkäsi 102 thaimaalaista elintarvike-erää eli joka neljännen tutkitun erän. Kaikkiaan 19 vihanneserästä löytyi salmonellaa, yhdestä kahta eri salmonellatyyppiä. Ongelmallisimpia thaituotteita olivat tuore basilika ja vesipinaatti.

Hylätyistä elintarvike-eristä lähes puolet (196 erää) oli vihanneksia tai hedelmiä tai niistä valmistettuja tuotteita. Kaikki tutkitut omena-, banaani-, päärynä- ja viinirypäle-erät olivat määräysten mukaisia. Sitrushedelmistä appelsiineissa esiintyi torjunta-ainejäämien ylityksiä (tutkittu 90 erää, hylätty 5 erää) samoin kuin klementiineissä (31/4).

Muita tärkeimpiä tutkittuja tuoteryhmiä olivat erilaiset mausteet ja maustamisvalmisteet, vilja ja leipomatuotteet sekä kastikkeet ja keitot. Näistä suhteellisesti eniten ongelmia löytyi mausteista ja maustamisvalmisteista (12,5 prosenttia tutkituista).

Tullilaboratorio tutki geenimuuntelun 121 tuontierästä. Niistä 37 erässä todettiin geneettisiä muunnoksia, mikä oli hieman edellisvuotista enemmän. Valtaosa todetuista muunnoksista oli tahattomia tai satunnaisia. Ainoastaan kahdesta erityisruokavaliovalmisteesta löytyi kynnysarvon ylittävä GMO-soijapitoisuus, joka edellytti pakkausmerkintöjen korjaamista.

Sudan-väriaineiden valvontaa jatkettiin edelleen komission päätöksen (2004/92/EY) mukaisesti. Tuontieristä ei Tullilaboratorion tutkimuksissa löydetty elintarvikkeissa kiellettyjä Sudan I-IV tai muita komission päätöksessä kiellettyjä väriaineita.

Tulli valvoi maahantuotujen elintarvikkeiden säteilyttämistä 254 erästä. Näistä 11 erää (4,3 prosenttia) todettiin käsitellyksi ionisoivalla säteilytyksellä. Säteilytetyiksi osoittautuneiden elintarvikkeiden määrä pieneni merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Säteilytetyiksi todetut tuotteet olivat lähinnä ravintolisiä sekä nuudelipakkausten mausteseoksia.

Thaimaasta eniten määräysten vastaisia eriä

Määräystenvastaisia elintarvike-eriä tuotiin olivat peräisin 45 maasta. Eniten hylättiin alkuperältään thaimaalaisia (102 erää), italialaisia (34) sekä yhdysvaltalaisia (30) tuotteita.

Elintarvikkeiden määräysten vastaisuuksien syyt jakaantuivat seuraavasti:

 • mikrobiologinen laatu 26 %
 • pakkausmerkinnät 20 %
 • torjunta-ainejäämät 18 %
 • lisäaineet 14 %
 • ravintoaineet 7 % – muut vieraat aineet 9 % – muut syyt 6 %

Lähes joka neljäs tutkittu leluerä määräysten vastainen

Tullilaboratorio tutki kulutustavaraeriä 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tutkituista 3 143 erästä 355 (11,3 prosenttia tutkituista) todettiin määräysten vastaisiksi. Vuotta aiemmin määräysten vastaisia kulutustavaraeriä oli 374 (13,4 prosenttia).

Hylätyistä kulutustavaraeristä lähes 43 prosenttia oli leluja, jotka eivät täyttäneet lelulain ja siihen liittyvien standardien vaatimuksia. Tutkituista 698 leluerästä lähes joka neljännestä erästä (151 erää) löytyi määräysten vastaisuuksia. Suhteellisesti eniten puutteita oli koneisto- ja muovileluissa, joista puuttuivat tarvittavat varoitusmerkinnät ja ikäsuositukset.

Tullilaboratorion tutkimista 149 kosmetiikkaerästä määräysten vastaisia oli 12 (8,1 prosenttia). Kosmetiikan kohdalla tilanne oli huomattavasti edellisvuotta parempi, sillä vuotta aiemmin tutkituista 144 maahantuontierästä hylättiin 44 erää eli 30,6 prosenttia tutkituista. Tuontikosmetiikkaa hylättiin, koska tuotteessa oli kiellettyjä aineita, tuotteen pakkauksessa ei ollut pakollista ainesosaluetteloa tai luettelo oli virheellinen.

Tulli tehosti erityisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevien tavaroiden valvontaa. Valvontaa kohdistettiin myös muiden EU-jäsenmaiden alkuperätuotteisiin. Astioita, ruokailuvälineitä ym. tutkittiin 925 erää, joista 56 (6,1 prosenttia) ei täyttänyt määräyksiä. Erityisesti metallisista grillausvälineistä irtosi edellisvuosien tapaan liian paljon kromia ja nikkeliä. Keraamisten mukien suuosista taas löytyi korkeita lyijy- ja kadmiumpitoisuuksia.

Kiinasta eniten määräysten vastaisia kulutustavaroita

Kiinan kansantasavalta hallitsee hylättyjen kulutustavaroiden tilastoa. Runsaat kolme neljännestä (272 erää) hylätyistä eristä oli peräisin Kiinasta. Muita suuria alkuperämaita olivat Intia (17 erää) sekä Pakistan (11 erää). Hylättyjä kulutustavaraeriä tuotiin kaikkiaan 17 eri alkuperämaasta.

Määräysten vastaisuuksien syyt kulutustavaroissa jakaantuivat seuraavasti:

 • raskasmetallit 29 %
 • varoitusmerkintöjen puutteet 25 %
 • mekaaniset virheet 19 %
 • pakkausmerkinnät 16 %
 • haitalliset aineet 5 %
 • muut syyt 6 %