Sopimustuotannolla edulisempaa siemenperunaa

Siemenperunan sopimustuotannolla voidaan vakauttaa kysyntää ja alentaa senhintaa. Tämä selviää Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:ntekemästä tutkimuksesta, jossa haluttiin selvittää, voidaanko siemen- jaruokaperunantuottajien välisen sopimustuotannon avulla vähentäämarkkinaepävarmuutta, parantaa siemenperunakaupan osapuolten hyvinvointiaja samalla lisätä tehokkuutta koko perunaketjussa.

Perunasatojen suuruus ja ruokaperunan hinta vaihtelevat vuosittain. Tämänvuoksi myös siemenen kysyntä vaihtelee, joka voi johtaa joko kysytyimpiensiemenperunalajikkeiden loppumiseen kesken tai vastaavasti siemenperunanylitarjontaan. Kysynnän ja tarjonnan heilahtelut lisäävät siemenperunantuotantokustannuksia, mikä kostautuu ruokaperunan tuottajille siemenperunankorkeampana hintana.

Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa siemenperunamarkkinoiden keskeisetongelmat, pohtia yhteistyön merkitystä ja laajuutta ruokaperunaketjussasekä selvittää miten sopimusten avulla voidaan alentaa hintariskiä jamarkkinaepävarmuutta.

Ruokaperunantuottajat mukaan sopimukseen

Aineisto kerättiin siemenperunan lajike-edustajilta jamarkkinointiyhtiöiltä, 49 siemenperunatilalta, Kasvintuotannontarkastuskeskuksesta ja Maatalouden tietopalvelukeskuksesta. Tämän jälkeenrakennettiin tilamallit ja selvitettiin miten sopimustuotanto onvaikuttanut tilojen tuloihin, kannattavuuteen ja maksuvalmiuuteen. Lisäksitutkittiin eri osapuolten motiiveja ja rajoituksia sopimustuotannonkehittämiseen ja lisäämiseen.

Tulosten mukaan pelkkä siemenperunan hinnan aleneminen ei lisää kysyntääpitkällä aikavälillä, vaan vakauttamiseksi tarvitaan myös sopimustuotantoa.Ruokaperunantuottajan olisi tärkeää olla myös mukana tarjontaketjussasiemenperunatuottajan ja markkinointiyhtiön lisäksi, jotta siemenperunanmarkkinaepävarmuutta voidaan alentaa

Suomessa viljellään sertifioitua siemenperunaa vajaalla 2000 hehtaarilla.Ruokaperunantuottaja voi käyttää istutukseen joko sertifioitua siementä taisiitä lisättyä tilan omaa siemenperunaa. Perunasatojen suuruuden jaruokaperunan hinnan vuosittaisen vaihtelun takia myös sertifioidun siemenenkysyntä vaihtelee aiheuttaen siemenperunan ajoittaista ylitarjontaa.Ylitarjontatilanteessa siemeneksi kelpaavaa perunaa joudutaan myymäänruokaperunaksi tai jäteperunaksi siemenperunantuotannontuotantokustannuksia alemmalla hinnalla.

Jussi Tuomiston tutkimukseen voi tutustua verkkojulkaisuun osoitteessa:http://www.mtt.fi/met/pdf/met22.pdf.