Viinien tuontipaine Suomeen kasvaa

Viininkulutus kasvaa maailmanlaajuisesti noin prosentin verran vuodessa,mutta viinipullon hinta nousee vastaavasti kahden prosentin vuosivauhtia.Englantilaisen viinin ja alkoholijuomien markkinointitutkimuslaitoksenIWSR:n tutkimustuloksia esitellyt JEAN FRANCOIS LEY Bordeauxinkansainvälisiltä Vinexpo-messuilta sanoi, että tuottajamaat tähyävät nyterityisesti ei-tuottajamaiden, muun muassa Pohjoismaiden suuntaan.

Leyn mukaan ei-tuottajamaat kuluttavat kaikesta maailman viinistä 10,4prosenttia, mutta niissä kulutus tulee kasvamaan kolmanneksella vuoteen2006 mennessä. -Suomessa viininkulutus on kasvanut maailmanennätysluokkaa.Se on noussut vuodesta 1997 vuoteen 2001 peräti 44,4 prosenttia ja arviovuoteen 2006 on 31,7 prosentin kasvu, Jean Francos Ley sanoi. Kulutusaikuista henkilöä kohti tulee kasvamaan seitsemästä litrasta noin 13litraan vuosina 1997-2006.

Suomen viininkulutus ei tuolloin kuitenkaan yllä muiden Pohjoismaidentasolle. Ruotsissa kulutuksen arvellaan olevan henkilöä kohti 27 litraa,Englannissa 25,4 litraa, Saksassa 38 litraa ja Tanskassa 44 litraa.

Suomessa viinipullon keskihinta on nyt 7,65 euroa, kun Saksassa samastapullosta saa pulittaa 2,70 euroa ja Ranskassa vielä vähemmän. Japanissa,jossa viinisaloihin ollaan vasta hiljakseen tutustumassa, viinipullonkeskihinta on hieman yli 10 euroa ja Norjassakin 9,5 euroa.

Vanha mantere porskuttaa tuottajana etunenässä

Vuonna 1997 maailmassa tuotettiin rypäleviinejä vajaat 200 000 miljoonaahehtolitraa. Vuoteen 2001 mennessä tuotanto kohosi 5,7 prosenttia 208 400miljoonaan hehtolitraan ja vuoteen 2006 mennessä sen arvioidaan kohoavan5,4 prosenttia eli lähes 220 000 miljoonaan hehtolitraa. Määrästä onlaskettu pois tislaukseen tuotettava rypäleviini.

Läntinen Eurooppa tuottaa maailman viineistä enää 58,7 prosenttia.Esimerkiksi johtava viinintuottajamaa Italia panostaa tänä päivänä enemmänlaatuun kuin määrään, ja sen viinintuotanto tulee arvioiden mukaanlaskemaan vuodesta 2001 vuoteen 2006 lähes neljä prosenttia. Seuraavaksisuurimman tuottajamaan Ranskan tuotanto kasvaa reilut kuusi prosenttia jakolmannella sijalla oleva Espanja kasvattaa tuotantoaan lähes 14prosenttia.

Seuraavina tilastoissa olevat maat kasvattavat tuotantoaan roimasti; USA 11prosenttia, Australia 20 prosenttia, Saksa 21 prosenttia ja Chile peräti 24prosenttia. Öljykriisissä rypevä Argentiina menettää tuotannostaan 18prosenttia.