EAN-koodit helpottavat kasviskauppaa

Viivakoodijärjestelmä on tarkoitettu helpottamaan tietojenkäsittelytekniikan käyttöä koko jakeluketjussa. Siinä jokainen tuotepakkaus saa tunnuksen, joka helpottaa tuotteiden myyntiä ja myynnin seurantaa. EAN-koodi painetaan pakkauksiin viivasymbolina optista lukua varten. Hyvin toimiva koodi vähentää kustannuksia koko jakeluketjussa. Kotimaisten puutarhatuotteiden EAN-koodeja yhtenäistetään koodien toimivuuden parantamiseksi.

Kasvisten pakkaajien suuren lukumäärän vuoksi markkinoilla saattoi aikaisemmin olla samanaikaisesti kymmeniä, jopa satoja saman tuotteen pakkauksia, joissa oli kaikissa eri EAN-koodi. Koodien runsaus aiheutti lisätyötä etenkin vähittäiskaupoissa, joissa jokainen uusi koodi siihen liittyvine tuote- ja hintatietoineen oli syötettävä kaupan kassajärjestelmään ennen uudella koodilla varustetun tuotteen myyntiin laittoa.

Viljelijäkohtaisista koodeista pakkauskohtaisiin koodeihin

Vähittäiskaupan toivomuksesta kaupan ryhmät alkoivat keväällä 1997 edistää koodien yhtenäistämistä. Puutarha-alan tuottajien ja kaupan neuvottelujen tuloksena kotimaisille puutarhatuotteille perustettiin uusi yhteinen tuotenumerorekisteri, jota hoitaa Kotimaiset Kasvikset ry. Tuotenumerorekisteri myöntää saman tuotteen pakkaajille yhtenäiset EAN-koodit. Tuotenumerorekisterin tehtävä on ylläpitää ja yhtenäistää kotimaisten puutarhatuotteiden EAN-koodistoa. Entisen pakkaajakohtaisen koodin sijaan käytössä on pakkauskohtaiseen koodisto, jossa saman tuotepakkauksen koodi on kaikilla pakkaajilla sama. Samalla tuotepakkauksella tarkoitetaan pakkausta, jossa on sama kasvi, laatuluokka, paino ja viljelytapa (luomu tai tavanomainen).

Yhtenäinen koodi esimerkiksi kaikissa kotimaisissa 0,5 kilon porkkanapusseissa helpottaa kaupankäyntiä monella tapaa: Se yksinkertaistaa vähittäiskauppojen kassatoimintoja sekä mahdollistaa tuotekohtaisen menekinseurannan ja tuotteiden koneellisen tilauksen tukkuportaasta. Lisäksi useiden viljelijöiden tuotepakkauksia voidaan helpommin koota isommiksi eriksi kun EAN-koodit ovat yhtenäiset.

Yhtenäinen koodisto myös kuljetuspakkauksille ja lavoille

Vähittäispakkausten lisäksi tuotenumerorekisteri antaa EAN-koodit myös kuljetuspakkauksille. Esimerkiksi porkkanapusseja sisältävä laatikko tai säkki saa myös oman koodinsa. Myöhemmin koodeja tullaan antamaan kuljetuspakkausten lisäksi myös lavoille.

Uusiin koodeihin siirrytään asteittain pakkauksia uusittaessa

Uusiin yhtenäisiin koodeihin siirrytään asteittain sitä mukaan kun uusia pakkauksia valmistetaan, sillä pakkaajilla on varastoissaan vielä vanhoilla viljelijäkohtaisilla koodeilla varustettuja pakkauksia. Painolaattamuutoksia tehtäessä on syytä varmistaa, että pakkauksista löytyy kaikki tarvittavat merkinnät. Viivakooditarrojen käyttö on joustava vaihtoehto pakkaukseen painettaville koodeille, mutta tarrojen valmistus ja liimaus pakkauksiin aiheuttaa jonkin verran lisäkustannuksia.

Jotkut pakkaajat, etenkin vahvan tuotemerkin kehittäjät, haluavat ja myös voivat säilyttää oman pakkaajakohtaisen koodinsa. Oman koodin käytöstä kannattaa kuitenkin neuvotella tuotteiden ostajan kanssa.