Kasvinsuojelukokeet Hyvinkään vihannesmaalla

Hyvinkään vihannestennäytemaan yhteydessä oli tänäkin vuonna Bernerinkasvinsuojelukokeita. Kokeiden tarkoituksena on antaa viljelijöillemahdollisuus verrata erilaisia käsittelyitä rintarinnan, johon eikäytännönviljelyksillä ole mahdollisuuksia.

Rikkakasvikokeita tehtiin silpoydinherneellä, porkkanalla ja sipulilla.Yleisesti ottaen rikkakasvitehot olivat kokeissa hyvät näytemaalla olleensadetusmahdollisuuden ansiosta, jolloin kostea maa paransi valmisteidenmaavaikutusta.

Viljelykierron merkitys myös rikkakasvien torjunnassa korostui, sillänäytemaa perustettiin lohkolle jossa esikasvina oli nurmi. Nurmen ansiostalohkolla havaitut rikkakasvilajit olivat melko helposti torjuttavissa jayksipuolisessa vihannesten viljelyssä tavallisesti ongelmaksi muodostuviarikkakasveja, kuten matara ja kierotatar, ei lohkolla esiintynyt.

Herneen ja sipulin rikkakasvitorjunnassa haettiin kokemuksia mm. kolmenvalmisteen tankkiseoksista, jolloin käytettiin kustakin valmisteestatavallista alhaisempia käyttömääriä. Herneellä Fenix + Basagran SG + Senkor ei kokeessa aiheuttanut vioituksia ja oli teholtaan erinomainen. Senkor ontoistaiseksi hyväksytty käytettäväksi vain puitavalle herneelle. Sipulillakokeiltiin Fenix + Goltix + Tribunil ja Fenix + Goltix + Basagran SG seoksia, jotka osoittautuivat myös hyviksi yhdistelmiksi.

Porkkanalla havaittiin Fenixin ja Senkorin aiheuttavan jonkin verranvioituksia, jotka kuitenkin hävisivät 1-2 viikon kuluttua käsittelystä.Kokeissa havaittiin että käyttämällä torjuntaohjelmaa, joka sisältääAfalon-nestettä, Senkoria ja Fenixiä saadaan rikkakasvien torjuntaanvarmuutta myös vaikeissa olosuhteissa.

Näytemaalla havaittiin sipulin naattihometta viljelyteknisessä kokeessa,jolloin rikkakasvikoe päätettiin suojata kokonaisuudessaan Tattoo-ruiskutuksella. Tattoo piti kertaruiskutuksella naattihomeen kurissa ylikolme viikkoa ja uusinta ruiskutusta ei tehty koska sipuli oli jo alkamassatuleentumaan. Tattoolle odotetaan rekisteröintiä sipulin naattihomeentorjuntaan.

Sipulilla kokeiltiin myös uutta idunestoainetta joka estää sipulin itämisenvarastossa. Valmiste on tänä vuonna koeluvalla käytössä sipulille jotavarastoidaan yli vuodenvaihteen. Itämisen esto varmistaa kotimaisen sipulinsaatavuuden myös kevät talvella, jolloin tavallisesti ollaan jouduttuturvautumaan ulkomaisin idunestoaineilla käsiteltyihin sipuleihin.