Kosteusmittareiden käyttö käytännön kokemusten pohjalta

”Vuodesta 1993 lähtien neuvontatyössäni olen käyttänyt Grodan-kosteusmittareita kaikkien kasvihuoneessa käytettävien kasvualustojen kosteuden, johtokyvyn ja lämpötilan mittaamisessa.Vuonna 1998 sain käyttööni uusimman mittarin, jossa parannuksena edelliseen on muun muassa se,että akun ollessa täyteen ladattuna mittarin muistiin voidaan tallentaa jopa 250 mittaustulosta esimerkiksi 10 eri kasvihuoneesta tai osastosta. Käytettäessä mittaria säännöllisesti viljelijälläpysyy jatkuvasti käytännön tuntuma oikeasta kastelutekniikasta, kasvualustan johtokyvystä ja lämpötilasta.

Kuinka kosteusmittarista saadaan paras hyöty ?

Ennen mittausta on syytä tarkistaa ensimmäiseksi, onko mittarin akku täydessä latauksessa. Josvirta loppuu akusta yllättäen, muistiin tallennetut luvut häipyvät samalla. Mittari on säilytettävähuoneen lämmössä, kantolaukussa, jossa se on suojassa auringonpaisteelta, vedeltä ja pölyltä.Talvella saadaan vääriä lukuja, jos mittari on ollut ulkona kylmässä ja anturi ei ole ehtinyt lämmitä huoneen lämpöiseksi ennen mittauksia. Nykyään jätän mittarini lataukseen koko yön ajaksi, jotta seuraavan päivän mittaukset onnistuvat varmasti.

Paras hyöty mittarista saadaan, kun aikaisemmat kokemukset kastelun, lannoituksen ja lämpötilantarkentamisesta pidetään edelleen mielessä, mutta nyt päätöksenteko helpottuu, kun kasvualustankosteuspitoisuus saadaan selville yhtä aikaa johtokyvyn kanssa. Esimerkiksi vaalean rahkaturpeenjohtokyky nousee viisinkertaiseksi (yhdestä viiteen) turpeen kosteuden laskiessa 80:stä tilavuusprosentista 10 prosenttiin. Turpeen kosteuden ollessa 40 prosenttia, mittari näyttää tässäesimerkkitapauksessa 2,0 mS/cm.

Yllätyksiä kasvualustan johtokyvyn tulkinnassa on tullut varsinkin tomaattiviljemillä, koska tomaatin rehevyyttä säädetään taimikasvatusvaiheessa ja istutuksen jälkeen korkealla johtokyvylläkasvien vedenoton jarruttamiseksi. Jos kasvualustan puristenesteestä saadaan lukema 10 mS/cm,Grodan-mittari näyttää yllättäen puolet pienempää lukua. Kasvualustan puristenesteen ollessayhden ja kahden välillä, molemmilla mittaustavoilla saadaan suurin piirtein samoja lukuja kasvualustan kosteuden pysyessä yli 50 prosentissa. Kun kasvualustan puristenesteen lukema on4 mS/cm, kosteusmittari näyttää noin 3 mS/cm.

Eri kivivillavaihtoehdoille on ohjelmoitu valmiiksi 16 erilaista tuotetta erilaisen rakenteen ja vedenpidätysominaisuuksien perusteella. Turpeen ja erilaisten seosmultavaihtoehtojen mittaamiseensuosittelen tyyppilukemaa 132, joka antaa tarkimman kosteuspitoisuuden turvepohjaisilla kasvualustoilla.

Vaikuttaako valon määrä kasvualustan kosteussuosituksiin kurkun viljelyssä ?

Mitä enemmän kasvihuoneeseen tulee auringonvaloa tai mitä suuremmalla valoteholla kasvejavalotetaan, sitä kosteampana kasvualusta on järkevä pitää. Valokurkun viljelyssä lamppujenasennustehon ollessa noin 200 W/m2 suosittelen kasvualustan kosteuden pidettäväksi 70-90tilavuusprosentin välillä viljeltäessä joko kivivillassa tai Vihanneslevyssä. On tärkeää, ettäkasvualustaan päästetään hapekasta ilmaa kastelujen välillä niin paljon kuin mahdollista, jottajuuristo pysyy mahdollisimman elinvoimaisena. Kastelumäärät ja kasteluajat pitää suunnitellasellaisiksi, että ennen kastelua kasvualustan kosteus on 70-75 prosenttia ja kastelun jälkeenkosteus nousee 85-90 prosenttiin.

Talvella valokurkun viljelyssä pidetään yleensä neljän tunninpimeä jakso. Suosittelen, että kastelu lopetettaisiin kaksi tuntia ennen yön alkamista ja aloitettaisiinvasta tunnin kuluttua lamppujen syttymisestä, jotta runsaasti happea vaativa hiusjuuristo kehittyy mahdollisimman tiheäksi ja elinvoimaiseksi. Kasvualustan kosteutta ei saa kuitenkaan öisenkään aikaan päästä laskemaan alle 50 prosenttiin, koska kasvualustan tiettyihin kohtiin alkaa syntyä kuivia kohtia, missä vesi, ravinteet ja ilma eivät liikukaan enää edestakaisin vapaasti.

Kosteussuositukset tomaatin viljelyyn

Pitkässä tomaatin viljelyssä ilman lisävalojen apua pitää kastelumääriin ja -aikoihin kiinnittääerityistä huolellisuutta. Istutettaessa helmikuun alkupuolella Suomessa on niin vähän luonnonvaloa,että tomaatin juuristo tuhotaan helposti liialla kastelulla. Kivivillahan on peruskasteltava ennen istutusta läpimäräksi, mutta turvealustoilla suosittelen kosteuden nostamista ainoastaan 50-70 prosenttiin. Öiseen aikaan turpeen kosteus tulee laskea 40-60 prosenttiin, jotta juuristo vahvistuu.

Ensimmäinen kastelu aamulla aloitetaan vasta sen jälkeen, kun tomaatti on alkanut ottaa vettätehokkaasti. Taimien juurtumisen jälkeen kastelussa pitää olla tarkkana, koska tomaatti alkaahelposti kasvaa liian rehevästi. Rehevyyden säädössä on syytä käyttää ilman ja kasvualustanlämpötilan ja ilman kosteuden säädön lisäksi kasvualustan kosteuden säätöä. Kasvualustan kosteuden säädössä ei sovi mennä kuitenkaan toiseen äärimmäisyyteen, koska pidettäessäjohtokyky korkealla tasolla ja laskettaessa samalla kosteustasoa alas, tomaatin vedenotto hidastuuliiaksi. Seurauksena tästä ensimmäisiin terttuihin voi tulla liikaa latvamätäisiä tomaatteja.Rehevyyden säätövaiheessa turpeen kosteutta ei sovi päästää laskemaan alle 30 prosenttiin eikäkivivillan kosteutta alle 50 prosenttiin.

Keväällä ja kesällä kivivillan ja Vihanneslevyn kosteus pidetään valoisena aikana 65-85 prosentissaja turvealustojen 60-80 %. Talvella ja syksyllä valoisuuden ollessa vähäisempää suosittelen kivivillassa ja Vihanneslevyssä 60-80 prosentin kosteutta ja turvealustoilla 50-70 prosenttia.

Kosteussuositukset ruusun viljelyyn

Käytettäessä lisävaloa vähintään 100 W/m2 voidaan kivivillan ja Ruusulevyn kosteus pitäävaloisana aikana 60-90 prosentin välillä ja yöllä 50-60 prosentissa. Valottomassa viljelyssätalvilevon aikana kivivillan kosteus pidetään 50-60 prosentissa ja Ruusulevyssä 40-50 prosentissa.

Onko kosteusmittarista hyötyä ruukkukasviviljelijälle ?

Ruukkukasviviljelijän on erittäin vaikea seurata kasvualustan kosteutta ja johtokykyä perinteisin keinoin, koska puristenestettä on yleensä vaikea saada muuta kuin heti kastelun jälkeen. Ruukkukasviviljelyssä käytetään yleisesti seosmultia, mitkä ovat pääasiassa turpeen ja erilaisten kivennäismaiden seoksia. Lisäksi puristenesteen ottamisessa osa tärkeästä juuristosta tuhoutuu.Tätä ongelmaa ei ole käytettäessä Grodan-kosteusmittaria, koska mittarin anturin piikit painetaansuoraan kasvualustaan (muoviruukku poistettava) varovasti !

Ruukkukasvien kasvatuksessa suosittelen yleensä 30-50 prosentin kosteuksia riippuen kasvistaja kasvin kehitysasteesta ja valoisuudesta. Sopiva kasvualustan johtokyky on useimmille ruukkukasveille 1,5-2,5 mS/cm, kun puristenesteessä olen suositellut 2-3 mS/cm edellyttäen,että ei käytetä johtokykyä nostavia kasvunsääteitä kasteluna eikä kasteluvedessä ole kasveillehaitallisia määriä esimerkiksi natriumia ja klooria.”