Porkkanalajikkeissa valinnanvaraa

”Vuoden 2001 kesällä järjestettiin laajamittaiset porkkanan lajikekokeet Janakkalan Rehakassa maanviljelijä Juhani Kivistön pellolla. Siellä kasvoi kaikkiaan 36 lajikkeen kokoelma eri porkkanajalostajien lajikkeita.

Päättynyt kasvukausi oli ensimmäinen, jolloin HL-Vihanneksen toimesta järjestettiin laajamittaisia lajikekokeita Hyvinkäällä ja Janakkalassa. Ensi kesäksi on suunnitteilla lajikekokeiden aloittaminen jossain määrin uudelleen myös MTT:n toimesta yhteistyössä useampien tahojen kanssa.

Seraavassa kokemuksia niistä ”virallisista ja epävirallisista porkkanakokeista” joita kesän aikanahavainnoitiin. Viime elokuuhan oli poikkeuksellisen lämmin. Useilla seuduilla hellepäiviä oli jopa kolme ja kasvukauden tehoisa lämpösumma kipusi kuun lopulla Lappeenrannan seudulla jo yli 1250 asteen.

Pirkanmaalla päästiin hiven tuon luvun alle, mutta heinä- ja elokuun kostean lämpimät säät lisäsivät sienitautien esiintymisriskiä. Runsaasti, ja useamman välivuoden jälkeen, porkkanan naateissa esiintyi tuon hellejakson jälkeen Alternaria sp. -sienen aiheuttamaa porkkanapoltetta ja myös härmäsienistä oli paikoin ongelmia. Edellä mainituilla taudeilla ei todennäköisesti ole suoranaista merkitystä juurten varastokestävyydelle, mutta jos porkkanoiden kasvu jää kesken naattien lakastumisen vuoksi, heikentää se varastokestävyyttä välillisesti sitä kautta. Tilannetta voisi verrata esimerkiksi siihen, että perunan naatisto hävitettäisiin ennenaikaisesti.

Sienitaudit tuntuivat iskeneen voimakkaimmin erityisesti niihin kasvustoihin, jotka olivat jo alkukesän jäljiltä joko porkkanakemppien heikentämiä tai sitten rikkakasvi- ja tuholaistorjunta on aiheuttanut vielä lisästressiä kasvustoille.

Alkukesästä 2001 kasvu hidasta

Viime kesänä porkkanan kasvu oli verrattain hidasta alkukesän viileyden vuoksi, joten loppukesän ja pitkän lämpimän syksyn kasvupäivät olivat riittävän suuruisen sadon muodostamiseksi enemmän kuin tarpeellisia. Satotasosta tulikin kohtuullinen.

Elokuun loppupuolella oli myös tarpeen jopa kastella porkkanaa, sillä juurten täyttyminen oli hidasta ja helteet kuivattivat tehokkaasti maita. Nostokauden aikana matalapaineet olivat vallitsevia ja yöt suhteellisen lämpimiä.

Koska porkkanoiden taimettuminen oli hidasta, pääsivät kempit imennällään vaikuttamaan kasvustoihin pitkän aikajakson kuluessa ja vioituksia syntyi paikoin runsaasti.

Oikeastaan vuorokauden keskilämpötilat alkoivat kohota lähemmäs 20 astetta vasta juhannuksen jälkeen, joten varsinkin kaikki lämpöä vaativat kasvit jäivät alkukesän kasvussaan jälkeen normaaliaikataulusta. Muun muassa maissin kasvu oli juhannukseen asti hyvin hidasta.

MTT:n porkkanakokeissa Pälkäneellä oli näkyvissä sienitautikestävyys-erojen lisäksi viime kasvukaudella selviä eroja myös lajikkeiden herkkyydessä porkkanakemppejä vastaan. Kesän aikana on edelleen jatkettu tutkimuksia limoneenin karkottavista ym. vaikutuksista kemppien käyttäytymiseen. Alustavasti näyttää siltä, että kemppipaine on ollut niin kova, että ainoastaan pyretroidi-käsitellyistä ruuduista saadaan kelvollista satoa. Tosin limoneenikäsittelyt ruudut erottuivat nekin kontrolleja parempina.

Lämpösumma normaalia suurempi

Kesä 1997 oli vuosisadan lämpimimpiä, kuten myös kesä 1999, mutta kesä 1998 puolestaan sateisimpia koko 30 vuoden tarkastelujaksolla. Viime kesänä satotasoissa tuskin ylletään vuoden 1997 ennätyslukuihin, vaikka kasvukausi jatkuikin normaalia pidempään. Syyskuun alkuun mennessä päästiin useilla seuduilla jo tehoisan lämpösumman kehityksessä yli 1200 asteen. Pälkäneen seudulla pitkän ajanjakson keskiarvo kasvukaudelta on noin 1250 astetta.

Lämpösummaa kertyi viime kesänä 30.9 mennessä Pälkäneellä 1384 astetta, kun vastaava arvo vuosi sitten oli 1254, joten viileästä alkukesästä huolimatta kasvukausi kokonaisuutena oli normaalia lämpimämpi.

Kesäkuun sademäärät olivat Pälkäneellä noin kaksinkertaiset normaaliin verrattuina, yhteensä 115 milliä Janakkalan Rehakassa saatiin kolme kovaa ukkoskuuroa ennen juhannusta, joiden aikana vettä tuli kaikkiaan 120 milliä. Loppukesä olikin sitten vastaavasti kuivempi syys- ja lokakuun sateisiin asti.

Todella kylmät säät tulivat vasta 22.10., jolloin lämpötila laski paikoin miinus kuuteen asteeseen. Sateet vaikeuttivat nostoja kuitenkin pitkin syksyä.

Laikkutautinen elokuu

Viime kasvukaudella oli pitkästä aikaa havaittavissa huomattavan paljon laikkutautien ja Alternaria sp. -rotujen aiheuttamaa porkkanapoltetta, joka tuhosin paikoin lajastikin porkkanoiden naatistoa ja aiheutti huomattavaa korjuuvaikeutta. Lajikekokeiden näkökulmasta saatiin kesältä arvokkaita kokemuksia sienitautikestävyydestä.

Porkkanapoltetta aiheuttaa pääasiassa Alternaria dauci -sieni, joka leviää kasvustoon yleensä saastuneista siemenistä. Mutta kesän kasvuolot vaikuttavat ratkaisevasti taudin esiintymiseen, vaikka siemenet olisivatkin peitattuja. Koska taudin nujertaminen on yksi porkkanajalostuksen päätavoitteista, ovat siemenliikkeet pyrkineet saamaan markkinoille uusia lajikkeita, jotka olisivat mahdollisimman kestäviä useimpia Alternaria dauci -suvun rotuja vastaan.

Yleisesti on naateissa viime vuosina esiintynyt myös Cercospora -sienten aiheuttamia laikkuja. Kyseessä oleva sieni on maalevintäinen ja se säilyy maassa samoilla kasvupaikoilla vuodesta toiseen vanhoissa saastuneissa kasvinjätteissä. Cercospora-laikut ovat selvärajaisia laikkuja ja ne alkavat näkyä yleensä loppukesästä. Jos saastunta myös niiden osalta on voimakas, heikentää sekin toki porkkanoiden juurten kasvua.

Porkkanakokeet Juhani Kivistöllä Janakkalan Rehakassa

Uudenmaan Maaseutuopistolla Hyvinkäällä oli HL-Vihanneksen ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta kesällä 2001 nähtävänä Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja vihannesten näytemaa-alue. Porkkanakakokeet sijoitettiin kuitenkin eri maalajille ja ne sijaitsivat Janakkalan Rehakassa maanviljelijä Juhani Kivistön pellolla. Rehakassa kasvoi kaikkiaan 36 lajikkeen kokoelma eri porkkanajalostajien lajikkeita. Kylvöt tehtiin Rehakassa touko-kesäkuun vaihteessa Nibexillä 6,5 sentin vannasta käyttäen, joten varhaisimmat lajikkeet olivat syyskuun alussa valmiita. Muita nopeampi oli Rionuevo-lajike,joka tuli kesäkuun alun kylvöissä pintaan viidessä päivässä. Lajikkeen kasvuaika on ainoastaan 80-85 vuorokautta, joten se luetaan varhaisten ryhmään.

Kokeissa oli mukana kaksi ”leikkoporkkanaksi” tarkoitettua Imperator-tyypin tai ndiana-tyypin lajiketta Supersnax ja Primocut, jotka kasvavat sormenohuina liki 30 senttisiksi. Näin niistä saadaan leikkaamalla 3-4 pientä porkkanaa. Syyskuun ensimmäisenä päivänä oli 31.5. kylvetty Primocut jo korjuukelpoista:

Nämä napostelu-lajikkeet kylvettiin tiheään nauhaan, jossa oli 150-160 siementä rivimetrillä kaksirivisessä kohopenkissä. Isokokoisilla lajikkeilla kylvötiheys oli 50-80 kappaletta metrillä siemenkoosta riippuen. Aikaista Rionuevo-lajiketta, joka on pienikokoiseksi kasvavaa viljellään sellaisenaan rasiatavaraksi.

Typpimääräksi käytettiin 60 kiloa hehtaarille Puutarhan Y1-lannoitetta. Suurin osa typestä pinta levitettiin ja jyrsittiin maahan ennen kylvöä. Lohko oli kuohkea ja runsasmultainen hiesu, maapohjaltaan suoperäinen alue, johon on aikoinaan lisätty jäykempää maa-ainesta. Tuloksena oli porkkanoita erinomaisen hyvin kohteleva maa-aines: porkkanat peseytyvät hyvin eikä niihin synny karkeampien maalajien tapaan pintahioutumia.

Lehtilannoitustyppeä naatteja vahvistamaan

Koska naateissa oli runsaasti sienitautioireita, porkkanoille annettiin naattien vahvistamiseksi ja juuren kasvun turvaamiseksi typpeä lehtilannoitteena elo-syyskuun vaihteessa. Porkkanakempeistä selvittiin Kivistön pellolla viime kesänä kolmella pyretroidi-ruiskutuksella eikä muistakaan tuholaisista ole ollut ongelmia, vaikka koepelto onkin metsien saartama.

Myös Pälkäneellä Hämeen tutkimusasemalla oli porkkanan lajikekokeissa viime syksynä nähtävissä selkeästi eroja lajikkeiden kestossa kyseessä olevia lehtilaikkutauteja vastaan. Porkkanapoltehan ilmenee naatteihin ilmestyvinä mustina tai ruskeina laikkuina, jotka leviävät sangen nopeasti ja kuihduttavat naatistoa. Tauti on yleensä lämpimän ja kostean kesän vitsaus, jota ei rutiininomaisesti nykyisin vallalla olevassa IP-viljelytekniikassa ole ollut tapana torjua.

Yhdessä yleensä syyskuun alkupuolella esiintyvien ensimmäisten pakkasöiden kanssa tauti sai aikaan porkkanan naattien ennenaikaista lakastumista ja sen seurauksena juuren kasvun pysähtymistä. Heikkonaattisilla lajikkeilla todelliseksi ongelmaksi muodostui sadonkorjuu naatista nostavilla koneilla, onhan sopivin porkkanan nostoaika yleensä vasta syyskuun lopulla tai lokakuun alkupuolella. Jopa niinkin vahvanaattisessa lajikkeessa, kuin Fontanassa, joka on edelleen teollisuuden päälajike, oli yllättävän paljon naattivikoja mm. Köyliön Vanhakartanossa.

Fontanakaan ei ollut tervettä

Panther-lajikkeen naatti oli paikoin myös hyvin heikkoa on esiintynyt paikoin runsaasti myös teollisuuden lähes yksinomaisessa päälajikkeessa Fontanassa ja myös Bolerossa tuorepuolella. Boleron sisarlajikkeissa Maestrossa ja Concertossa naatit säilyivät pidempään terveinä.

Lajike-esittelyjä ja kokemuksia kesältä 2001:

Adige F1: Satoisa ja lupaava uutuus viime kesältä. Naatti säilyi kohtalaisen hyvin.

Babynew F1: On aikainen Amsterdam-tyyppinen lajike, jonka kasvuaika vaihtelee 75-80 vuorokauteen hiukan kylvötiheydestä riippuen. Kylvötiheydeksi suositellaan ”sormiporkkanan” tuotannossa 18-20 miljoonaa kappaletta hehtaarille. Noin 2 miljoonan kappaleen kylvötiheydellä porkkanan paksuus jää 18-22 milliin ja pituus noin 20-23 senttiin Valttina on lajikkeen maukkaus, toisaalta Babynew vaatii hellävaraista käsittelyä.

BZ 1902 F1: On uusi Napoli-tyyppinen lajike, jonka jalostuksessa on pyritty entisestään parantamaan Napolin makua. Naatti ei ole yhtä voimakas kuin Napolin.

BZ 1904 F1: Nigel-ryhmään kuuluva lajike, jota suositellaan myös jäykemmille maille ja varastoitavaksi pidempäänkin.

Bolero F1: Viljelyvarma lajike monenlaisille kasvupaikoille. Se kestää hyvin käsittelyä ja sen naatti on rotevahko. Naatin kiinnittymiskohta porkkanaan on suurehko, joten tämän ominaisuuden suhteen lajike ei ole ”kauneimpia”,sillä naatti kiinittyy leveästi juureen. ”Oikea kasvuaika” on lähellä 100 vuorokautta, mutta lajike kasvaa vahvanaattisena helposti liian kauan ja suurikokoiseksi. Varastolajikkeena ollut kuitenkin kestävimpiä tutkituista. Lajike on Euroopan viljellyimpiä ja se suosii raskaitakin maalajeja.

Concerto F1: Aikainen lajike, jota suositellaan myös katteiden alla viljelyyn. Lajiketta on käytetty myös syyskylvöihin. Vahva- ja tervenaattinen porkkana, josta saadut kokemukset viime kasvukaudelta olivatlupaavia.

Chambor F1: Nipputuotantoon harson alle ja muoviin suositeltava aikainen lajike. Naatisto sopivan rehevä niputukseen.

Delphi F1: Kevyille maille suositeltu syysporkkana, jonka juuri on kartiomainen. Kokemukset lupaavia.

Fontana F1: Vanha teollisuuden päälajike useissa maissa. Naateissa oli paikoin tauteja. Yleensä naatti todella vahva ja juuren väri kauniin oranssi. Viljelyvarma lajike.

Karotan F1: Teollisuuslajike, joka soveltuu prosessointiin. On sekä hyväsatoinen, että sisäisiltä laatuominaisuuksiltaan käyttökelpoinen. Juuret ovat hieman kartiomaisia, mutta lajikkeen karoteenipitoisuus on korkea. Flakkee-tyyppisiä porkkanoita myöhäisempi.

Maestro F1: Boleron sisarlajike, joka on kasvuajaltaan lähellä tätä. Jalostus on kohdistunut Alternaria-resistenssi-jalostukseen eteläisempien viljelyalueiden lehtilaikkutautiongelmien vuoksi. Maestro on varastolajike, jonka viljely on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Lajike on ehkä jonkin verran Boleroa sileämpi, lyhyempi ja pyöreäpäinen. Lajike suosii Boleron tapaan raskaahkoa maalajia.

Milor F1: Boleron aikaisuusluokkaa oleva CL:n varastolajike, jonka juuri on sileäpintainen ja naatisto vahva.

Nagadir F1 (BZ 1932): Uutuuslajike, joka ollut viime kesänä tilakokeissa.

Nasha F1: Hyvin värittyvä aikainen porkkana, jonka makuominaisuudet hyvät. Juuri on sylinterimäinen. Kylvötiheydeksi suositellaan 60-80 siementä metrille.

Nansen F1: Nopeakasvuine, aikainen veteraanilajike, joka on myös satoisuudeltaan hyvä. Kasvuaika viikkoa tai kahta Primoa pidempi ja väritys sitä tummempi. Lajike soveltuu myös lyhyehköön varastointiin.

Napa F1: Pälkäneellä hietamailla hyvälaatuista ja melko pitkäksi kasvavaa. Pinta tasainen ja sileä.

Napoli F1: Edelleen aikaisten lajikkeiden valtalajike ja mittari kokeissa.

Nantino F1: Aikainen pussi- ja nippuporkkana, jonka kasvuaika on noin 80-90 vuorokautta.

Nanda F1: Keskiaikainen, noin viikon Napolia myöhäisempi monikäyttöinen lajike, jonka kasvuaika on 80-90 vuorokautta. Lajiketta käytetään sekä varhaistuotannossa että harson alla. Se on ehkä Primoa lyhempi ja väriltään tummempi. Varastossa se soveltuu ehkä keskipitkään varastointiin. Nandan etuna on sopeutuminen monenlaisille maalajeille. Yhtenäinen lajike ja hyvänmakuinen porkkana, jossa esiintyi viime kesänä naateissa varsin paljon tauteja.

Nantura F1: Syyslajike, joka on jäänyt pois siementuotannosta. Oli hyvin suosittu hyvänmakuisuutensa vuoksi, mutta on poistunut valikoimasta. Lajiketta korvaamaan on ehdolla NiZ 23-439 F1linja (Nantexo), jonka pinta on hyvin sileä ja pesu- sekä varastointiominaisuudet Nanturan tyyppiset.

NIZ 23-439 F1 (Nantexo): Syyslajike, jonka kasvuaika on noin viikkoa Boleroa lyhyempi. Hyvin sileäpintainen porkkana, jonka makuominaisuudet hyvät.

Nigel F1: Vahvanaattinen ja sileäjuurinen lajike, jonka varastoitavuudesta hyviä kokemuksia. Kylvömääräksi suositellaan 1,2 miljoonaa kappaletta hehtaarille. Kasvuajaltaan voidaan verrata Pantheriin, joka on hivenen Nigeliä aikaisempi.

Natalja F1: Uutuus S&G:n valikoimissa. Lajikkeen kasvuaika on Pantherin luokkaa.

Panther F1: Edelleen mittari- ja valtalajike pussiporkkanaksi, jolla viime kesänä ongelmia naatinkestossa.

Premia F1: Ei varastoitava lajike, on ehkä kaksi viikkoa aikaisempi kuin Panther. Juuri on kauniin muotoinen.

Primocut F1: Ominaisuuksiltaan muistuttaa edellistä, mutta kasvuaika jonkin verran lyhyempi viime kesänä.

Primo F1: Hyvin aikainen 75 vuorokauden uutuuslajike, joka sopii nippuporkkanaksi ja tuoremyyntiin. Lajikkeesta saatiin viime kesänä hyviä kokemuksia myös luomuviljelystä. Väritys on kauniin oranssi ja pinnaltaan Primo on sileä. Muoto on sylinterimäinen ja pituus noin 20 senttiä. Lajiketta on koeviljelty myös syyskylvönä ja varhemmin sitä käytettiin myös muovihuoneviljelyssä. Primo ei siis sinänsä ole mikään uusi lajike.

Rionuevo F1: Aikainen ja makea baby-porkkanalajike naposteluporkkanaksi.

Sugarsnax F1: Makea leikko- tai rasiaporkkanaksi viljelty ”napostelu- lajike”, jonka maun pitäisi kestää myös prosessointia. Kokeen aikaisin lajike, jossa myös betakaroteenipitoisuus korkea. Juuri on pitkä ja kapean sylinterimäinen. Leikkoporkkanoita yhdestä yksilöstä saa 3-4 kappaletta. Naatisto on runsas, mutta viime kesänä esiintyi myös tässä lajikkeessa sienitauteja melko runsaasti. Koska juuret ovat hyvin pitkät ja hoikat, on viljelytekniikka ja paikka suunniteltava huolella, jotta porkkanat eivät nostovaiheessa katkeilisi.

Siroco F1 (VAC 30) : Jalostettu viipale- ja mehuporkkanaksi. Pituus noin 20 senttiä, josta juuren halkasija naatin puoleisesta päästä noin viisi senttiä ja kärjestä kolme. Kestävä lajike vihertymistä vastaan. Edustaa niin sanottua Kuroda-tyyppiä.

Tempo F1: Menestynyt turvemailla Primoa paremmin. Vertailulajike Kivistön kokeissa.

Trevor F1: Nantes-tyyppinen aikainen lajike, jolla kestävä naatti.

Teodor F1: Aikainen Nantes-tyyppinen, sylinterimäinen lajike, joka on osoittautunut myös satoisaksi.

. Yukon F1: Oli viime kesänä naattien puolesta kestävämpi kuin Panther.

Vitana F1: Satoisa ja tasalaatuinen kesällä 2001. Jalostajan mukaan sopii monenlaisille maalajeille.”