Työministeriön ohjekirje kausityövoimasta

TYÖVOIMATOIMISTOJEN ROOLI KAUSITYÖVOIMAN HANKINNASSA

Kausityövoima ensi kesän mansikanpoimintaan on jälleen ajankohtainen asia. Te- keskusten työvoimaosastot voivat antaa ulkomaisen työvoiman käytöstä alueellisia työlupalinjauksia, jotka voivat koskea myös työlupien myöntämistä kausityöhön. Työlupasäädökset, ohjeet ja lomakkeet löytyvät työministeriön kotisivulta os. www.mol.fi/tyolupa

Työvoimatoimiston tehtävänä on työvoiman saatavuuden arviointiin perustuvilla työlupalausunnoillaan säännellä kolmansista maista tulevan kausityövoiman käyttöä mansikanpoiminnassa. Työvoiman rekrytointi sen sijaan kuuluu työnantajille. Työlupalausunnot annetaan alakohtaisina, mikä mahdollistaa poimintatyövoiman joustavan käytön viljelijöiden työvoiman tarpeiden mukaisesti.

Työvoiman saatavuuden arvioinnissa otetaan huomioon paitsi maassa olevan työvoiman niin myös Euroopantalousalueeseen (ETA/EU) kuuluvien valtioiden kansalaisten ja ulkosuomalaisten eli lähinnä inkerinsuomalaisten saatavuus poimintatyöhön. ETA -kansalaisella on oikeus hakea työtä Suomesta ja saada työnvälityspalveluja. Inkerinsuomalaisten työhön tuloa ei säädellä työvoiman saatavuusarviointiin perustuvilla työlupalausunnoilla. Siten työnantajia avustetaan heidän rekrytoinnissaan poimintatyöhön.

Mikäli viljelijällä ei ole tiedossaan inkerinsuomalaisten poimijoiden nimiä, hän voi jättää poimijoiden etsimisen Inkerin Liittojen tehtäväksi. Marjojen kypsymisajankohdan vaihdellessa vuosittain, työvoimatoimistojen on syytä merkitä luvat alkamaan riittävän ajoissa siten, että poimijat ovat käytettävissä marjasadon oletetusta kypsymisestä koko poimintakauden ajan. Tällöin poimijat saadaan työllistettyä täysimääräisesti. Viljelijät voivat sopia inkeriläisjärjestöjen kanssa, että ne informoivat tulijoita oikeasta Suomeen saapumisajankohdasta.

Mikäli samalle tilalle on tulossa useampia poimijoita, työnantaja voi ulkomaisen työvoiman käyttöä koskeva lausuntopyynnön liitteenä ilmoittaa työntekijätiedot. Jokaisesta työntekijästäei siis tarvitse tehdä erillistä lausuntopyyntöä.

Lausuntolomakkeet voi lähettää inkeriläisten osalta seuraavilla osoitteilla:
Pietari:
Pääkonsulinvirasto
PL 45-46
53 501 Lappeenranta
Inkerin Liiton työnvälityspiste
Puh./fax 990 – 7 812 – 113 25 56
E-mail: piliitto@mail.wplus.net
Natalia Troshina (mm. inkerinsuomalaisten etsiminen Suomeen marjanpoimintatyöhön)

Petroskoi:
Suomen konsulaatti, Petroskoin toimipiste
Postiosoite:
[kuva 2]Konsulaatti Petroskoi
Pl 220
80 101 Joensuu
puh. 990-7-8142- 761 564
fax 990-7-8142 767 167

Karjalan Suomalaisten Inkeri-Liitto, Petroskoi/ Vadim Byrkland
Osoite: 185 035 Petroskoi, Pl. Lenina 2
Puh./fax: 990 – 7 – 814 2 – 76 09 67
E- mail: inkeri@karelia.ru

Viro:
Eestin Inkerinsuomalaisten Liitto
Veski 35
EE- 2400 Tartu
fax 990 – 37 – 27 – 421 875
puh. 990 – 37 – 27 – 421 773
E-mail: esterinkeri@hot.ee

MARJANPOIMINNAN TYÖEHDOT JA PALKAT Kuopion työsuojelupiiri on vuosittain kerännyt tiedot marjanpoiminta-alan työehdoista ja palkoista.

LUPAKÄSITTELY EDUSTUSTOSSA

Edustusto myöntää kausityöntekijöiden työlupiin liittyvät oleskeluluvat ulkomaalaisvirastolta lausuntoa pyytämättä, mikä nopeuttaa käsittelyä.

OLESKELU- JA TYÖLUPAMAKSUT

Ulkoministeriö on sopinut Sampo-Pankki OY:n kanssa menettelyn, jolla suomalainen kutsuja voi maksaa etukäteen UM:n tilille kutsumansa henkilön maahantuloluvan käsittelymaksun.( Kesätyöhön halukkaille voi olla kohtuuttoman vaikeaa itse etukäteen maksaa sikäläiseen palkkatasoon suhteutettuina korkeita oleskelu- ja työlupamaksuja.) Maksukuittiin on merkittävä:
– Maahantuloluvan nimi ja lukumäärä
– luvan laji, mitä anotaan
– edustusto mistä anotaan