Satotaimien kotimainen tuotanto alkamassa?

”Tulevaisuuden skenaario voi olla se, että Suomessa tuotetaan mansikan taimia Keski-Eurooppaa varten. Suomessa maat ovat vielä puhtaita mansikan vaarallisista kasvintuhoojista, perustelee vanhempi tutkija Saila Karhu näkemystään.

Satotaimien tuotannossa kotimaata varten avautuu parinkymmenen miljoonan markan markkinat. Ne tarjoavat monille tuottajille erikoistumismahdollisuuden. Vielä tarvitaan kuitenkin lisätutkimusta tuotannon kannattavuudesta, tähdentää Saila Karhu.

MTT:n Piikkiön laitos katsoo hallitsevansa astiataimitekniikan, vaikka vuosittaisia eroja tulee olemaan johtuen säätiloista. Kennotaimi on tuotantokustannuksiltaan kallis taimi, jonka vuoksi MTT:ssä on lähdetty kehittämään avojuuristen taimien tuotantoa, kertoo Karhu.

Saila Karhun mukaan satotaimien tuotanto joudutaan Suomen olosuhteissa venyttämään kaksivuotiseksi. Jatkokasvatus odotuspedissä tarvitaan, jotta juurenniskaa saadaan kasvatettua riittävän suureksi.

Halkaisiljataan juurenniskan paksuus tulisi olla yli 25 millimetriä, jotta se kehittää kukkavanoja 5-7 kappaletta ja kukkia yli 50 kappaletta.

– Tutkittavia kysymyksiä on, voidaanko taimet jättää talven yli odotuspetiin vai onko syytä nostaa taimet syksyllä kylmävarastoon. Näyttää siltä, että taimet voidaan talvettaa ulkona, mutta taimien saanto on syksyllä suurempi kuin keväällä. Myös sato kärsii jonkin verran ulkona varastoimisesta.

– Vuonna 2001 marjan koko oli pieni, erityisesti Bounty-lajikkeella. Kennotaimissa marjat olivat alkuun suurempia kuin avojuurisilla taimilla. Avojuuristen taimien sato jäi alle 200 gramman kun kennotaimissa päästiin 300 grammaan ensimmäisen vuoden satona. Kent-lajikkeen kennotaimet tuottivat jopa 500 grammaa ensimmäisenä satovuotena, kertoo Karhu.

Kaakkois-Suomen tilakokeissa päästiin samoihin lukuihin ja kokemuksiin kuin Piikkiössäkin. Juha Poikela Vehkalahdelta arvelee, että kotimaisen satotaimen tuotanto on pystyttävä muovihuoneen avulla kutistamaan vain vuoden mittaiseksi, jotta taimen hinta ei nouse liikaa.

Hollantilaiset odotuspetitaimet maksavat noin kaksi markkaa kappaleelta. ”