Forssan biojalostamo toisi yli 1000 työpaikkaa

Forssan seudulle suunnitellaan investoinneiltaan noin 100 miljoonan euron biojalostamoa Envi Grow Park -ekoteollisuuspuistoon. Nykyinen ekoteollisuuspuisto kasvaisi kuudella uudella laitoksella, mm. etanolin tuotantolaitoksella sekä biokaasulaitoksen laajennuksella, joka kymmenkertaistaisi biokaasun tuotannon.

Biojalostamon on tarkoitus keskittyä aluksi liikennepolttoaineiden tuotantoon ja ravinteiden kierrättämiseen takaisin maatalouden käyttöön lannoitteina. Bioetanolia voidaan tuottaa vuodessa jopa 65 000 henkilöauton tarpeisiin. Samalla kierrätetään takaisin pelloille biojätteiden sisältämät ravinteet, joilla korvataan fossiilisilla polttoaineilla tuotettuja lannoitteita.

Ekoteollisuuspuiston laajennuksella on saavutettavissa mittavat hyödyt sekä talouden, työllisyyden että ympäristön kannalta. Biojalostamo-hankkeen on laskettu tuottavan alueelle 250 miljoonalla eurolla investointeja ja työllistävän suoraan noin 200 henkilöä, rakennusvaiheessa noin 500 henkilöä ja hankintaketjujen kautta yli 1 000 henkilöä. Lisäksi biojalostamo vähentää kaatopaikkajätteen tuotantoa 40 000 tonnia, mikä vastaa 80 000 henkilön tuottamaa yhdyskuntajätteen määrää vuodessa, korvaa fossiilisia polttoaineita yli 600 000 tynnyriä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä noin 25 000 suomalaisen aiheuttamien päästöjen verran.

Envi Grow Park on Forssan seudulla sijaitseva, kehittyvä ja kansainvälinen ekoteollisuuspuisto, joka muodostaa yhden monipuolisimmista ympäristöosaamisen keskittymistä Euroopassa. Alueella on käynnistetty useita kierrätystoimintoja ensimmäisenä Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa.