Neuvojat valitaan tarjouskilpailulla

Täydentävien ehtojen tilaneuvontajärjestelmä ja maatilojen energiasuunnitelmatuki korvautuvat uudella kattavammalla maatilojen neuvontajärjestelmällä. Maaseutuvirasto valitsee neuvojat järjestelmään tarjouskilpailulla.

Maaseutuvirasto on julkaissut tarjouspyynnön neuvojien valitsemiseksi Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmään. Tarjouskilpailu on avoin sekä neuvontaorganisaatioille että yksityisille neuvojille. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat on julkaistu Internet-sivuilla www.hankintailmoitukset.fi.

Ylitarkastaja Merja Uusi-Lauri Mavista sanoo, että tarjouksia voi jättää 14.10.2014 klo 15:00 asti. – Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjouspyyntö liitteineen on saatavilla myös Maaseutuviraston Internet-sivuilta osoitteesta www.mavi.fi. Tarjous on annettava tarjouspyynnön mukaisesti käyttäen tarjouspyynnön liitteinä olevia lomakkeita. Lomakkeet on palautettava huolellisesti täytettynä, sillä vaillinaisesti täytettyjä tarjouksia ei käsitellä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia tai tarjousmenettelyn ehtojen mukaisia.