Lisää menekinedistämisrahaa jaossa

Venäjän asettamien maataloustuotteita koskevien vientikieltojen vuoksi komissio on 3.9.2014 päättänyt lisätä vuoden 2015 EU-osarahoitteiseen tiedotus- ja menekinedistämisbudjettiin 30 milj. €. Alkuperäinen budjetti vuodelle 2015 oli 60 milj. €.

– Erillistä hakua ei tulla järjestämään vaan hakemukset tulee jättää parhaillaan käynnissä olevaan hakuun, joka päättyy jo syyskuun 30. päivänä, kertoo ylitarkastaja Eveliina Viitanen Mavista.

Komissaari Cioloş painotti, että alan järjestöjen kannattaa hyödyntää heille nyt annettu mahdollisuus menekinedistämiseen.

Budjetissa oleva lisäys koskee kaikkia Mavin nettisivuilta löytyvässä hakuilmoituksessa tukikelpoiseksi esitettyjä tuotteita sekä sisämarkkinoilla että kolmansissa maissa.

– Koska hakuaika päättyy jo tämän kuun lopussa, toimeenpanijan kilpailutusta ennen ohjelmaehdotuksen jättämistä ei vaadita. EU-osarahoitteisten tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien rahoituksesta EU:n osuus on 50%, kansallinen osuus 20% ja järjestön omarahoitusosuus 30%, kertaa Viitanen.

Mavin nettisivuilta löytyvät hakuilmoitus, hakuohje sekä hakulomake

KLIKKAA HAKUUN