Perunasadon ennuste supistui

Viljojen kokonaissadon arvioidaan olevan yhteensä 4,0 miljardia kiloa eli sama kuin heinäkuussa arvioitiin. Sen sijaa arvio perunan hehtaarisadosta koko maan tasolla on hieman pienentynyt heinäkuun tilanteesta. Rukiin ja ohran satoarviot ovat hieman kasvaneet heinäkuun arvioista. Ruissato ylittää 70 miljoonaa kiloa ja ohrasato on lähes 1,8 miljardia kiloa. Tiedot käyvät ilmi Tiken (Maa- ja metsäta­lousministeriön tietopalvelukeskus) juuri valmistuneesta ennakkosatotilastosta, joka kuvaa tilannetta Suomen pelloilla 25.8.2014.

Kuluvan kesän lämpöolosuhteet ovat olleet kasvustojen kehityksen kannalta keskimäärin hyvät. Sateiden määrät ovat vaihdelleet paljon alueittain. Suuressa osassa maata sateita on tullut kasvustojen kehityksen kannalta liikaa, mutta osassa maata sateita on tullut sopivasti. Loppukasvukauden sää, etenkin sadeolosuhteet, ratkaisee vielä korjaamattoman sadon määrän ja laadun.

Rukiin kokonaissato kasvaa

Arvio rukiin hehtaarisadosta (3 020 kg/ha) ylittää kymmenen vuoden keskiarvon ja toteutuessaan nousee lähes vuoden 2012 tasolle, jolloin saatiin historian paras hehtaarisato. Satomäärään vaikuttaa myös rukiin viime vuodesta kaksinkertaistunut viljelyala. Näin ollen rukiin kokonaissato noussee yli 70 miljoonan kilon.

Vehnän kokonaissadoksi arvioidaan 1,0 miljardia kiloa, josta noin 15 prosenttia on syysvehnää ja loput kevätvehnää. Arvio hehtaarisadosta on hieman kasvanut heinäkuun tilanteesta, mikä suurentaa vehnän kokonaissatoa lähes 170 miljoonaa kiloa viime vuodesta. Arvio hehtaarisadosta (3 850 kg/ha) on toteutuessaan viime vuosien tasolla.

Ohrasta on odotettavissa heinäkuun arviota hieman suurempi hehtaarisato (3 600 kg/ha), mikä kuitenkin jää pienemmäksi kuin viime vuonna. Ohran kokonaissadoksi arvioidaan 1,8 miljardia kiloa. Määrä on lähes 130 miljoonaa kiloa vähemmän kuin viime vuonna.

Arvio kauran hehtaarisadosta (3 480 kg/ha) on heinäkuun arvion tasolla. Kauran kokonaissadon arvioidaan olevan 1,1 miljardia kiloa. Määrä on toteutuessaan 130 miljoonaa kiloa vähemmän kuin viime vuonna.

Rypsin ja rapsin sadot pienenevät

Rypsin ja rapsin hehtaarisatoarviot ovat pienentyneet heinäkuun arvioista. Rypsin kokonaissadoksi arvioidaan nyt 39 miljoonaa kiloa, mikä on 13 miljoonaa kiloa vähemmän kuin viime vuonna. Rapsin kokonaissato jää myös viime vuotta pienemmäksi, 26 miljoonaan kiloon.

Perunasadossa suuria alueellisia vaihteluita

Sokerijuurikkaan hehtaarisatoarvio on noussut heinäkuun tilanteesta. Arvioitu hehtaarisato (38 210 kg/ha) ei toteutuessaan kuitenkaan saavuta viime vuoden tasoa eikä kymmenen vuoden keskiarvoa. Sokerijuurikkaan kokonaissatoarvio on 520 miljoonaa kiloa, mikä on 40 miljoonaa kiloa enemmän kuin viime vuonna. Suurempaan kokonaissatoon vaikuttaa myös viljelyalan lisääntyminen.

Perunan satomäärän arvioidaan olevan koko maassa yhteensä vajaa 620 miljoonaa kiloa, mikä toteutuessaan on viisi miljoonaa kiloa vähemmän kuin viime vuonna. Arvio hehtaarisadosta koko maan tasolla on hieman pienentynyt heinäkuun tilanteesta. Yksittäisten alueiden satomäärät voivat vaihdella paljon erilaisten kasvuolosuhteiden ja perunan käyttötarkoituksen mukaan.

Härkäpavun satoennuste on 22 miljoonaa kiloa. Arvio on hieman laskenut heinäkuun tilanteesta. Toteutuessaan härkäpavun sato on noin neljä miljoonaa kiloa enemmän kuin viime vuonna.

Hernesadon arvioidaan olevan 14 miljoonaa kiloa. Arvio on kasvanut heinäkuun arviosta.

Tilastoon liittyvä taulukko on julkaistu Maataloustilasto.fi-palvelussa.

Tilaston taustaa

Tiken ennakkosatotilaston satoarviot perustuvat paikallisten ProAgria Keskusten asiantuntijoiden omilta alueiltaan antamiin arvioihin, jotka kuvaavat tilannetta elokuun 25. päivänä. Kuntakohtaisten arvioiden pohjana ovat silmämääräiset havainnot sekä paikallinen asiantuntemus. Viljelykasvien pinta-alat perustuvat maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän tilanteeseen 26.8.2014.