Avustuksia ruokaketjua kehittämiseen ja menekinedistämiseen

Maaseutuvirastossa on avoinna kaksi EU:n osaksi rahoittamaa kohdetta. Ruokaketjun kilpailukykyä, läpinäkyyvyttä ja vastuullisuutta edistävien hankkeiden hakuaika päättyy 8. syyskuuta. Maataloustuotteiden menekinedistämisohjelmien hakuaika kestää vielä syyskuun loppuun. Sen avulla voidaan hakea avustusta vaikkapa elintarvikkeiden viennin edistämiseen Venäjälle, vaikka raja on nyt tukossa.

Ruokaketjun kilpailukykyä, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta edistetään hanketoiminnalla. Yritysten ja yhteisöjen laajoja ja valtakunnallisia hankkeita tuetaan avustuksella, joka on enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeiden kohderyhmiä ovat viljelijät, kuluttajat tai elintarvikealan toimijat.

Hankkeiden tarkoituksena on lisätä ruoan, ruoantekijöiden ja ruokakulttuurin arvostusta sekä viedä eteenpäin terveellisiä ruokatottumuksia. Maaseutuvirasto vastaa avustusten hausta, myöntämisestä ja rahoituksesta. Avustus haetaan ennen toteutuksen aloittamista hakemuslomakkeella. Hankehaku on auki syyskuun 8. päivään asti.

Hankkeen toteutustapa voi olla tiedonsiirto, tiedottaminen, menekinedistäminen tai kehittämistoiminta. Hanke voi olla yksi- tai monivuotinen. Kesto voi olla enintään kolme vuotta.

Menekinedistämisavustusten haku jatkuu syyskuun loppuun

EU-osarahoitteiset maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat ovat EU:n sisämarkkinoille ja kolmansiin maihin suunnattuja 1–3-vuotisia kampanjoita. Niiden tarkoituksena on lisätä kansalaisten tuotetietämystä ja tuotteiden menekkiä sekä avata maataloustuotteille markkinoita Euroopan ulkopuolelle.

EU:n rahoitusosuus on 50 prosenttia, Suomen valtion rahoitusosuus 20 prosenttia ja hakijajärjestön omarahoitusosuus 30 prosentin ohjelman kustannuksista. Ohjelmaehdotuksen tekijä voi olla kyseistä tuotealaa tai -aloja edustava järjestö tai toimialakohtainen organisaatio.

EU-osarahoitteisten maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien vuoden 2015 ensimmäinen hakukierros alkoi kesäkuun alussa ja päättyy 30.9.2014.

Hyväksyttäviä tuotteita sisämarkkinoille suuntautuvissa ohjelmissa ovat esimerkiksi tuoreet hedelmät ja vihannekset, hedelmä- ja vihannesjalosteet, siemenöljyt, lampaanliha ja luomutuotteet. siipikarjanliha sekä vilja- ja riisijalosteet.

Ensisijaisesti ohjelmaehdotuksia toivotaan luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista, elävistä kasveista ja kukkaviljelytuotteista sekä maitotuotteista. Lisäksi toivotaan ohjelmaehdotuksia tuotteista, joilla on suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) tai jotka kuuluvat aitojen perinteisten tuotteiden (APT) järjestelmään tai vapaaehtoisten laatuilmaisujen järjestelmään.