Omenan lisäversoisuustauti oletettua yleisempi

Puutarhatuotannosta löydettiin 115 ja perunaviljelmiltä 23vaarallisten kasvintuhoojien esiintymää vuonna 2013. Löydöksiä olipuutarhatuotannossa kolmannes viimevuotista enemmän, mikä johtuuetelänjauhiainen-nimisen hyönteisen runsaasta esiintymisestä.Suomessa uutta omenan lisäversoisuustautia havaittiin erityisestiAhvenanmaalla.

Lisäversoisuustautia selvitettiin yhteensä 43 viljelmällä.Tautia tavattiin kaikilta selvityksessä mukana olleilta 13viljelmältä Ahvenanmaalla ja Manner-Suomessakin kahdeltaomenatarhalta sekä yhdeltä omenapuiden taimien tuottajalta.

– Lisäversoisuustauti pienentää omenasatoa ja aiheuttaa omenoihinlaatu- ja makuvirheitä. Versojen luutamaista kasvua ei ole aiemminosattu yhdistää omenan lisäversoisuustautiin, joten sitä on voinutesiintyä Suomessa jo vuosia. Tauti leviää saastuneiden omenapuuntaimien mukana ja paikallisesti omenanlehtikemppien välityksellä,toteaa ylitarkastaja Sirkka Malkki Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

Uusia mansikan punamätäesiintymiä tavattiin 28 viljelmältä.Mansikan punamätää ei sen yleisyyden takia voida enää kokonaanhävittää Suomesta, vaan jatkossa pyritään estämään taudinleviäminen mansikan taimien mukana.

Etelänjauhiaisen esiintymät hävitettiin

Kevätkaudella etelänjauhiaisia esiintyi Suomessapoikkeuksellisen paljon. Kasvihuonetuotannosta niitä löydettiinvuoden 2013 aikana yhteensä 81 viljelmältä, mutta kaikki esiintymätsaatiin hävitettyä. Etelänjauhiaisia levisi kukkaviljelmilleerityisesti maljaköynnösten ja joulutähtien taimien mukana. Nevoivat levittää kasvien virustauteja, jotka olisivat haitallisiatomaatille ja kurkulle.

Vihannestuotannosta ei havaittu lainkaan vaarallisiakasvintuhoojia.

Perunan tuhoojissa onnistuttiin

Perunan vaalearengasmätää löydettiin neljältä uudeltaviljelmältä. Tummarengasmätää ei todettu. Keltaperuna-ankeroistatodettiin seitsemältä uudelta viljelmältä, mikä on puolet vähemmänkuin edellisenä vuonna. Kesän 2012 valkoperuna-ankeroisesiintymienvuoksi Pohjois-Pohjanmaan alueella tehtiin laajaperuna-ankeroiskartoitus kasvukaudella 2013. Uusiavalkoperuna-ankeroisesiintymiä ei kuitenkaan löydetty.

Uusia koloradonkuoriaisen esiintymiä todettiin 14perunaviljelmällä Kaakkois-Suomessa.

Puisessa pakkausmateriaalissa piileemäntyankeroisriski. Suomalaisissa metsissä tai puutavarassa ei havaittu vaarallisiakasvintuhoojia. Yhdestä Portugalista tuodusta puisestapakkauslavasta löydettiin mäntyankeroista. Mäntyankeroisensaastuttamissa valtioissa valmistettu puinen pakkausmateriaali onmerkittävin väylä mäntyankeroisen leviämiselle Suomen metsiin.Mäntyankeroinen luokitellaan maailmanlaajuisesti metsien pahimmaksikasvintuhoojaksi.

Kasvitauti tai -tuholainen voidaan nimetäkasvinterveyslainsäädännössä vaaralliseksi, jos sitä ei esiinnySuomessa pysyvästi, sen torjunta on erityisen vaikeaa ja senaiheuttamat tuhot ovat taloudellisesti hyvin merkittävät.