Osaamisen puutteen tuntu aiheuttaa työuupumusta

Monet maatalousyrittäjät ovat uupuneempia ja vähemmän tyytyväisiä työhönsä kuin muut pienyrittäjät maaseudulla. Menestyminen on kiinni liiketoimintaosaamisesta sekä kyvystä tunnistaa ja tarttua mahdollisuuksiin. Vaikeudet vastata yrittäjyyden vaatimuksiin aiheuttavat maatalousyrittäjille pahoinvointia työssä.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n, Helsingin yliopiston, TTS Työtehoseuran ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun toteuttamassa Muuttuva ja menestyvä monialainen tila 2000–2013 -hankkeessa havaittiin, että tavanomaista alkutuotantoa harjoittavat maatalousyrittäjät ovat uupuneempia ja vähemmän tyytyväisiä työhönsä kuin muut maaseudun pienyrittäjät. He ovat myös uupuneempia kuin Suomen työikäinen väestö keskimäärin.

– Maatalousyrittäjien heikko työhyvinvointi voidaan liittää merkittävältä osin nimenomaan yrittäjämäisyyden vaatimukseen ja vaikeuksiin siihen vastaamisessa, tarkentaa dosentti Kari Mikko Vesala Helsingin yliopistosta.

Vesalan mukaan työhyvinvoinnin ja yrittäjä-identiteetin välinen yhteys pätee kaikkiin pienyrittäjiin, mutta tavanomaista alkutuotantoa harjoittavilla viljelijöillä sen merkitys on erityinen. He ovat selvästi muita uupuneempia etenkin kyynistyneisyyden ja ammatillisen itsetunnon kautta arvioituna ja tyytymättömämpiä työhönsä.

Maatalousyrittäjien täytyy viljellä ja tuottaa tuotteitaan säiden armoilla sekä osata toimia erilaisten säädösten mukaisesti. Lisäksi heihin kohdistuu suuri yrittäjämäisyyden odotus.

– Monet viljelijät kokevat, että he eivät pysty juuri vaikuttamaan oman tilansa menestymiseen. Tilan asiakkaana saattaa olla vain yksi iso yritys, joka sanelee tuotteiden hinnat ja muut ehdot, pohtii hanketta johtanut erikoistutkija Leena Rantamäki-Lahtinen MTT:stä.

Heikosti osaavista huippuosaajiin

Yrityksen johtamiseen, menestymiseen ja työn jakoon sekä työhyvinvointiin liittyviä asioita kysyttiin maaseudun yrittäjiltä keväällä 2012. Reilun 750 vastaajan joukossa oli mukana sekä perustuotantotilojen ja monialaisten tilojen yrittäjiä että ilman maatilakytkentää toimivia maaseutuyrittäjiä. Tulosten mukaan yrittäjän liiketoimintaosaaminen on keskeistä yrityksen taloudellisen menestymisen kannalta.

– Tutkimuksessa havaittiin, että perusmaataloutta harjoittavien joukossa oli muita useammin yrittäjiä, jotka kokivat liiketoiminta-osaamisensa heikoksi, luonnehtii Rantamäki-Lahtinen.

Maatalousyrittäjistä lähes neljännes ei ollut työuupunut, vaan he kokivat työkykynsä hyväksi ja yritystoimintansa hyvin kannattavaksi.

TTS:n erikoistutkija Janne Karttusen mukaan nämä hyväkuntoiset menestyjät olivat tyypillisesti joko monialaisia, keskimääräistä nuorempia, peltopinta-alaltaan keskimääräistä suurempia, töitään tehostavia ja niitä tilan ulkopuolisille jakavia tai vähintään kahden yrittäjäperheen jäsenen voimin työskenteleviä.

Hankkeen tuottama julkaisu ”Muuttuva ja menestyvä monialainen tila 2000–2013” tästä linkistä