Viljelijätukien hakuopas 2014 verkossa

Viljelijätukien hakuopas on julkaistu Maaseutuviraston verkkosivustolla. Vuoden 2014 hakuopas on osoitteessa www.mavi.fi -> Oppaat ja lomakkeet -> Viljelijä -> Hakuopas 2014.

Tukihakemukset on palautettava Vipu-palvelussa 30.4.2013 klo 23.59 mennessä. Vipu-palvelussa hakemuksen voi täyttää silloin, kun se parhaiten sopii ja hakemusta voi muuttaa viimeiseen hakupäivään asti. Myös neuvojan voi valtuuttaa täyttämään sähköisen hakemuksen puolestaan.

Hakemukset voi toimittaa myös paperilla maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.4.2013. Tukihakulomakkeet ovat saatavilla osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Tämän vuoden tukihakumateriaali postitetaan materiaalin tilanneille maaliskuun loppuun mennessä.