Tiedot vuonna 2013 maksetuista tuista julkistettiin

Jouko Tikkanen Uutiset Leave a Comment

Maaseutuvirasto maksoi kuntien ja ELY-keskusten päätösten mukaisesti tukia yhteensä noin kaksi miljardia euroa kalenterivuonna 2013. Tukea maksettiin sekä suoraan tuensaajille että muun muassa Leader-ryhmien kautta maaseudun hankkeille. Maksetut tuet olivat viljelijätukia, hanke-, yritys- ja rakennetukia, markkinatukia ja muita kuten esimerkiksi varastointiin ja menekinedistämiseen tarkoitettuja tukia.

Euroopan maatalouden tukirahastosta maksettiin sekä EU:n kokonaan että EU:n osaksi rahoittamia tukia. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuet sisälsivät sekä EU:n että kansallisen rahoitusosuuden. EU:n rahoittamien tukien lisäksi Suomessa maksettiin kansallisia tukia. Maaseutuvirastolla oli tuensaajia viime vuonna 67 118. Näistä maatiloja oli 60 353.

Tukitietojen julkistamismenettelyyn vaikuttaa se, onko kyse EU-tuesta vai kansallisesta tuesta ja onko kyse oikeushenkilöstä vai luonnollisesta henkilöstä.

Mavi on julkaissut oikeushenkilöille maksetut EU-tuet ja niihin sisältyvän kansallisen osuuden EU:n edellyttämässä verkkopalvelussa. Oikeushenkilöitä ovat: valtio, kunta, kuntainliitto, seurakunta, säätiö, yhdistys, osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja oppilaitos. Verkkopalvelun tiedot ovat EU:n varainhoitovuodelta 16.10.2012–15.10.2013.

Tiedot luonnollisille henkilöille maksetuista EU-tuista ja kansallisista tuista ovat saatavissa ainoastaan tekemällä Maviin tiedonluovutuspyyntö. Luonnollisia henkilöitä ovat: yksityinen henkilö, perheyhtiö, yhtymä, perikunta tai kuolinpesä, yhteismetsä, toiminimi, tuotantorengas.

Tiedotusvälineet ovat tehneet innokkaasti tiedonluovutuspyyntöjä ja maksetut tuet ovat olleet luettuja uutisia. Suurten tuensaajien listoilla on esiintynyt myös puutarhatiloja.

TILAA PUUTARHA-SANOMAT SUORAAN KOTIISI!