Kari Tiilikkala kasvinsuojelun professoriksi

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n johtokunta on nimittänyt MMT,Kari Tiilikkalan MTT:n kasvisuojelun professorin virkaan 1.2.2014 alkaen.

Kari Tiilikkala on työskennellyt erikoistutkijana sekä tutkimus- jakehityspäällikkönä MTT:ssä. Vuosina 1998–2005 hän toimi kasvinsuojelututkimuksenvastuualuejohtajana. Tärkeimpiä kansainvälisiä tehtäviä ovat jäsenyys EFSA:nPlant Health -paneelissa sekä pitkäaikainen toiminta Integroidun kasvinsuojeluneli IPM:n tehtävissä Suomen kehitysyhteistyöhankkeissa.

Kasvisuojelun professorin tutkimusala on osa kasvinterveyskokonaisuutta, jonkamuodostavat kasvitautien, tuholaisten ja rikkakasvien aiheuttamat riskit janiiden hallinta. Hänen työhönsä kuuluu kestävän kasvinsuojelun teknologiakehityssekä siihen liittyvä tutkimus, verkostoituminen ja asiantuntijatyö.

Professori johtaa hankkeiden suunnittelua, resursointia sekä tulosten julkaisuaja tiedon siirtoa käytäntöön. Hän vastaa tutkimustoiminnan asiakaslähtöisestäsuuntaamisesta sekä yhteistyöstä, jolla parannetaan tutkimuksenyhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä laajennetaan sen rahoituspohjaa.

Tasapainoinen kasvinsuojelu edellyttää monitieteellistä yhteistyötä.Kasvisuojelun professuurin tutkimusalueen Tiilikkala näkee kasvavanatietomarkkinana, jossa monitieteellisellä tutkimustyöllä on asiakaslähtöinentilaus.

– Ilmastonmuutos lisää riskejä samalla kun kemiallisen torjunnan käyttöärajoitetaan. Korvaavia tekniikoita ei ole kuitenkaan riittävästi, eivätkä ne olehelppoja kehittää tai käyttää.

Tiilikkala painottaa, että kansainvälinen IPM-kehitys edellyttääkemikaaliriippuvuuden vähentämistä ja ympäristöriskien minimointia.

–IPM-periaatteiden noudattaminen tuli pakolliseksi tämän vuoden alussa, jotentutkimuksella on kiire tuottaa uutta tietoa elinkeinoelämän käyttöön.

– Kasvinsuojelussa on otettava huomioon kestävyyden kokonaisuus, johon kuuluvatekonominen, ekologinen ja sosiaalinen kestävyys. IPM kattaa onnistuessaan kaikkikestävyyden osat, sanoo Tiilikkala.