Perunalähetystö vaati viennin avaamista

Kymmenkunta perunayritystä kävi perjantaina 20.12.2013 maa- ja metsätalousministeriössä neuvottelemassa toimenpiteistä, joilla Venäjä saataisiin avaamaan rajansa perunan tuonnille Suomesta. Lähetystön vastaanottivat elintarvike- ja terveysosaston päällikkö Riitta Heinonen ja maatalousneuvos Kirsi Heinonen.

Ministeri Jari Koskiselle osoitetussa adressissa perunayritykset vaativat maatalousministeriötä käynnistämään kahdenväliset neuvottelut Venäjän kanssa sekä ruoka- että siemenperunan viennin mahdollistamiseksi.

– Neuvottelut olisi syytä käynnistää suoralla yhteydenotolla venäläisviranomaisiin vielä tämän vuoden puolella, vaadittiin kirjelmässä.

Suomalaisilta perunayrityksiltä on mennyt usko EU:n komission ja Venäjän maatalousministeriön Rosselhosazornin välisiin neuvotteluihin, kun edes tavoitteena ollut siemenperunan viennin salliminen ei onnistunut päättyneellä viikolla käydyissä neuvotteluissa Brysselissä. Yritysten mukaan EU:n kautta käytävät neuvottelut eivät johda riittävän nopeasti sellaiseen tulokseen, joka sallisi ruoka- ja siemenperunan viennin toteutumisen meneillään olevana markkinakautena.

Viennin menetyksen suora vaikutus peruna-alalle kohoaa 15 miljoonaan euroon. Välilliset vaikutukset uhkaavasta markkinahäiriöstä peruna-alalla kaksinkertaistavat tappiot. Viimeisen kahden viikon aikana Kreikka, Ranska ja Tsekinmaa ovat käynnistäneet kahdenväliset neuvottelut Venäjän kanssa.

Maatalousneuvos Kirsi Heinonen kertoi Venäjän viranomaisten todenneen, että Suomi on ainoa maa, joka on kunnolla toimittanut vaadittavat asiakirjat siemenperunan viennin osalta.

– Komissio on kuitenkin kieltänyt jäsenmaita käymästä suoria neuvotteluja Venäjän kanssa.

Riitta Heinonen totesi, että maatalousministeri Jari Koskinen on pyytänyt tapaamista Venäjän maatalousministerin kanssa tammikuun puolivälissä Grüne Wochen yhteydessä.

Yhteydenotto Venäjälle vielä ennen joulua

Perunayritykset pitivät tätäkin tapaamista markkinatilanteen kannalta liian myöhäisenä ja edellyttivät nopeata yhteydenottoa Venäjän viranomaisiin, jotta heiltä saataisiin kirjallinen listaus perunan kasvinterveystodistukseen sisältyvistä vaatimuksista.

Riitta Heinonen lupasi toimittaa virallisen kyselyn Venäjän viranomaisille vielä ennen joulua, ellei ministeriön johto katso sitä sopimattomaksi. Kirje lähetetään tiedoksi myös komissiolle.

Eviran kasvinterveysyksikön valvontaosaston johtaja Hannu Kukkonen ja ylitarkastaja Atro Virtanen totesivat, että Eviralla on hyvät valmiudet hoitaa oma osuutensa eli listata vientiin kelpaavat tilat Venäjän vaatimusten mukaisesti.

Perunayritykset kävivät kertomassa huolensa perjantai-iltapäivällä myös eduskunnassa asiasta kiinnostuneille kansanedustajille. Siellä isäntänä toimi kansanedustaja Tapani Tölli Tyrnävältä.

Aki Aunola Perunakauppa Luonnosta korosti, että peruna-alan yritykset ovat hyvin vientisuuntautuneita pk-yrityksiä, jotka ovat tuoneet Suomelle merkittävästi vientituloja ilman, että ovat saaneet mitään yhteiskunnan vienninedistämistukea.