Ilkka Voutilaisesta puutarhaneuvos

Suonenjokelaiselle Ilkka Voutilaiselle on myönnetty puutarhaneuvoksen arvonimi. Kansalaiselle myönnetty arvonimi on hänen elämäntyötään kuvaava julkinen osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä.

Ilkka Voutilainen on tehnyt pitkään ja ansiokkaasti työtä Sisä-Savon, Pohjois-Savon ja koko Suo-men marjanviljelyn hyväksi. Koulutukseltaan Ilkka Voutilainen on kauppateknikko ja maatalouskerhoteknikko.

Ilkka Voutilainen on toiminut useissa tehtävissä puutarha- ja maatalousalalla: mm. piiriedustajana maatalouteen liittyvien tuotteiden myynti-, koulutus-, koetoiminta- ja neuvontatyössä kaupalle, teollisuudelle ja viljelijöille. Suonenjoen seudun marjanviljelijäin yhdistyksen toiminnanjohtajana hän toimi 16 vuotta; vuosina 1996–2012. Samanaikaisesti hän toimi myös Marjaosaamiskeskuksen erikoisneuvojana.

Useat luottamustoimet ovat tukeneet hänen työtään marjatuotannon kehittämisessä: mm. Suonenjoen kaupungin maaseudun kehittämisryhmän jäsenenä, POMO-hankkeen johtokunnassa, Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka Ry:n hallituksessa, Suonenjoen Mansikkakarnevaalien hallituksen jäsen, Suonenjoen kaupungin liikuntalautakunnan jäsen sekä Suonenjoen Osuuspankin hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana.

Viljelijät, työtoverit ja ystävät kuvailevatkin Ilkka Voutilaista seuraavasti:

• Hän on ollut aina valmis auttamaan tasapuolisesti jokaista viljelijää
• Hän on ollut uranuurtaja edistämässä kausityövoiman saatavuutta EU:n alueelta ja EU:n ulkopuolisista maista pitämällä yhteyttä suurlähetystöihin ja konsulaatteihin
• Hän on edistänyt tilojen välistä työvoiman vaihtoa
• Hän on edistänyt tilojen välistä yhteistyötä; mm. hoitamalla viljelijöiden koulutusta, neuvontaa viljelytarvikkeiden yhteistilauksia
• Hän on tuonut esille marjanviljelyalaa ja seutukunnan viljelyn omaleimaisuutta toimien tiedottajana tiedotusvälineille onnistuen erittäin hyvin
• Hän on edistänyt uusien viljelymenetelmien käyttöönottoa marjatuotannossa
• Hän on yhteistyökykyinen, luotettava ja toiset huomioon ottava sekä hän on rauhallinen ja asiantunteva

Ilkka Voutilaisen harrastuksiin kuuluu liikunta, talvella hiihto, kesällä juoksu ja suunnistus sekä luonnossa liikkuminen, samoin valokuvaus ja lukeminen.

Puutarha-Sanomat lehdessä on ollut useita Ilkka Voutilaisen haastatteluja kuten ”Mansikkaisäntä Voutilainen jäi eläkkeelle” –artikkeli Puutarha-Sanomien numerossa 9/2012, voit lukea artikkelin digitaalisesta näköislehdestä tästä linkistä
(lehden hinta 5 €, voit maksa sen turvallisesti verkkopankissa tai luottokortilla)