Perunan viennistä Venäjälle eduskuntakysely

Loppilainen kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) on 11. joulukuuta jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien Venäjän asettamaa perunan tuontikieltoa ja siihen liittyviä kansallisia neuvotteluja. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen vastaa kysymykseen kolmen viikon kuluessa.

– Venäjä asetti viime heinäkuussa perunan tuontikieltoon Euroopan unionin jäsenmaista; kielto koskee sekä ruoka- että siemenperunaa. Syyksi Venäjä kertoi EU-tuontiperunasta keväällä löytyneet kasvintuhoojat sekä asiaan liittyneet riittämättömät selvitykset.

– Euroopan unioni aloitti neuvottelut Venäjän kanssa tuontikiellon kumoamiseksi, mutta neuvottelutulosta ei ole saavutettu. Osa EU:n jäsenmaista on käynyt Venäjän kanssa kansallisia neuvotteluita kiellon purkamiseksi, ja Puola on jo onnistunut avaamaan perunanvientinsä Venäjälle, toteaa Heinonen.

Suomella on vienninedistämisessä merkittävänä osa-alueena ruuan vienti, ja se olisi tarkoitus kaksinkertaistaa nykyisestä vuoteen 2030 mennessä.

– Perunan osuus elintarvikeviennissä on suuri, ja Venäjän markkinat ovat tässä merkittävässä osassa. Puolen vuoden rahalliset menetykset tuontikiellosta ovat arvioiden mukaan 9–10 miljoonaa euroa, joka on iso raha tuottajille sekä alan toimijoille.

– Lisäksi perunan vienti on suurimmaksi osaksi pienten sekä keskisuurten yritysten hallinnassa, eikä heillä ole taloudellisia resursseja ylläpitää yritystoimintaa montaa tappiollista kuukautta.

Pienet perunanvientiin erikoistuneet yritykset toimivat usein taajama- sekä kaupunkialueiden ulkopuolella ja ovat näin ollen seudulle tärkeitä työllistäjiä. Tänä vuonna perunasta on ylitarjontaa, eikä markkinoilla maksettu hinta yllä edes tuotantokustannuksiin. Viime vuonna perunasato jäi laihaksi, eikä yrittäjillä ole taloudellista puskuria selvitä yli talven ilman tärkeitä Venäjän markkinoita, korostaa kansanedustaja Heinonen.

Heinosen mukaan Suomen olisi aloitettava kansalliset neuvottelut Venäjän kanssa viennin avaamiseksi.

– Tuontikiellon purkamisesta vienti käynnistyisi muutaman viikon sisällä. Suomalaisesta vientiperunasta ei ole löytynyt Venäjän pelkäämiä kasvintuhoojia eli ankeroista sekä rengasmätää. Eviran valvomat perunapakkaamot sekä tuotantotilat ovat kärkiluokkaa koko maailmassa, eivätkä Etelä-Euroopan maista johtuvat kasvintuhoojaongelmat perunassa saa vaikuttaa kotimaiseen elintarvikevientiin.

– Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Aikooko hallitus käynnistää kansalliset neuvottelut Venäjän kanssa turvatakseen suomalaisille perunantuottajille elintärkeät vientimarkkinat?, kysyy kansanedustaja Timo Heinonen.