EU:n iskulause: Nauti, se on Euroopasta!

EU:n ruokavientiä kiritetään satsaamalla yhteisesti rahoitettuun viestintään ja menekinedistämiseen. Komissio julkaisi uuden tunnuslauseen eurooppalaiselle ruualle: “Nauti, se on Euroopasta” eli “Enjoy, it´s from Europe”.

Vuosiksi 2014 – 2020 suunniteltu menekinedistämisohjelma tavoittelee Euroopan viljelijöille sekä pienille ja keskisuurille ruokayrityksille markkinoita Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa. Useamman ostajan halutaan tietävän EU:ssa tuotetun ruuan korkeasta ja kestävästi tuotetusta laadusta, komissio tiedotti.

Maatalouskomissaari Dacian Cioloş uskoo, että eurooppalaiset viljelijät ja pk-yrittäjät ovat vahvassa asemassa, koska kuluttajat ympäri maailman tiedostavat yhtä voimakkaammin turvallisen, laadukkaan ja kestävin menetelmin tuotetun ruuan arvon.

Alkuperämerkit esiin

Euroopan parlamentille ja neuvostolle tekemässään ehdotuksessa komissio haluaa nostaa ruokaviestintään ja menekinedistämiseen käytettävän summan kuluvan vuoden 61 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon vuodessa vuoteen 2020 mennessä.

Eurooppalaisen ruuan mainetta kohotettaisiin muun muassa kolmansiin maihin suunnatuilla usean jäsenmaan yhteisillä kampanjoilla. EU:n rahoitusosuus nousisi nykyisestä 50 prosentista 60 prosenttiin, ja loppusumman kampanjasta maksaisivat siihen osallistuvat maat tai tahot, kuten nytkin.

Myös eurooppalaisille kuluttajille itselleen olisi komission mielestä tarpeen avata EU:n ruuantuotantoa ja erityisesti sen laatujärjestelmien sisältöä. Tämän vuoksi yhteisestä budjetista rahoitetuissa viestintähankkeissa saisi jatkossa rajoitetusti näyttää alkuperämerkkejä.

Myös tuottajajärjestöt voisivat hakea EU:n menekinedistämisvaroja. Lisäksi viestittävien tuotteiden kirjo laajenisi käsittämään raaka-aineiden, kuten oliiviöljyn tai appelsiinien, lisäksi myös jalostetut tuotteet, kuten pastan. Myös rahoitukseen liittyvää hakubyrokratiaan luvataan höylätä kevyemmäksi. (Ruokatieto