EU:n menekinedistämisrahaa on tarjolla

EU-osarahoitteisten maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien vuoden 2014 toinen hakukierros avautuu. Ohjelmien hakuaika on 18.11.2013 – 15.4.2014. Toimenpiteiden kohteena voi olla sekä EU:n sisämarkkinat että kolmannet maat kuten Venäjä ja Norja. EU:n rahoitusosuus on 50 prosenttia, Suomen valtion rahoitusosuus 20 prosenttia ja hakijajärjestön omarahoitusosuus 30 prosentin ohjelman kustannuksista. Ohjelmaehdotuksen tekijä voi olla kyseistä tuotealaa tai -aloja edustava järjestö tai toimialakohtainen organisaatio.

EU-osarahoitteiset maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat ovat EU:n sisämarkkinoille ja kolmansiin maihin suunnattuja 1–3-vuotisia kampanjoita. Niiden tarkoituksena on lisätä kansalaisten tuotetietämystä ja tuotteiden menekkiä sekä avata maataloustuotteille markkinoita Euroopan ulkopuolelle.

Hyväksyttäviä tuotteita sisämarkkinoille suuntautuvissa ohjelmissa ovat esimerkiksi tuoreet hedelmät ja vihannekset, hedelmä- ja vihannesjalosteet, siemenöljyt, lampaanliha ja luomutuotteet. Kolmansiin maihin suuntautuvissa ohjelmissa hyväksyttyjä tuotteita ovat myös esimerkiksi naudan- ja sianliha, laadukas siipikarjanliha sekä vilja- ja riisijalosteet.

Hyväksyttäviä toimia ohjelmassa ovat, mm.

• PR-toimet, menekinedistäminen ja mainonta, joiden tarkoituksena on korostaa yhteisön tuotteiden erityisiä ominaispiirteitä ja niiden tarjoamia etuja etenkin laadun, elintarvikkeiden turvallisuuden, erityisten tuotantotapojen, ravitsemuksellisten ja terveyttä koskevien ominaisuuksien, päällysmerkintöjen, eläinten hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun osalta.

• Tiedotuskampanjat, jotka koskevat erityisesti suojattuja alkuperänimityksiä (SAN), suojattuja maantieteellisiä merkintöjä (SMM), ja aitojen perinteisten tuotteiden (APT) järjestelmää, vapaaehtoisten laatuilmaisujen järjestelmiä, luonnonmukaista tuotantoa koskevia yhteisön järjestelmiä, muita maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatuvaatimuksiin ja merkintöihin liittyviä yhteisön järjestelmiä sekä yhteisön lainsäädännössä vahvistettuja graafisia symboleja.

• Tiedotus- ja myynninedistämistoimien tulosten arviointitutkimukset.

• Osallistuminen kansallisesti tai Euroopan tasolla merkittäviin tapahtumiin, messuille ja näyttelyihin ja erityisesti yhteisön tuotteiden tuotekuvan parantamiseen tähtäävien näyttelyosastojen avulla.

Ensisijaisesti ohjelmaehdotuksia toivotaan luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista, elävistä kasveista ja kukkaviljelytuotteista sekä maitotuotteista. Lisäksi toivotaan ohjelmaehdotuksia tuotteista, joilla on suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) tai jotka kuuluvat aitojen perinteisten tuotteiden (APT) järjestelmään tai vapaaehtoisten laatuilmaisujen järjestelmään