Puutarhatuotteiden varastointituen haulla on jo kiire

Puutarhatuotteiden varastointituen hakemuslomake (228) on postitettu syyskuun lopulla niille, jotka ovat hakeet varastointitukea edellisenä vuonna. Jos lomaketta ei jostain syystä ole tullut hakijalle postitse tai hakija on uusi, lomake täyttöohjeineen on saatavissa lomakepalvelusta internetosoitteesta www.suomi.fi.

– Hakemuslomake on palautettava täytettynä tilan sijaintipaikkakunnan ELY-keskukseen tai Ahvenanmaalla valtionvirastoon viimeistään 25.10.2013. Myöhässä palautettu tukihakemus alentaa tukea, toteaa ylitarkastaja Lea Anttalainen Maaseutuvirastosta.

Hakemuksen ohessa olevilla kahdella varastomääräilmoituslomakkeella ilmoitetaan varastoitujen tuotteiden kuutiomäärätilanne marraskuun 15. päivänä ja joulukuun 16. päivänä.

– Nämä varastomääräilmoitukset on toimitettava ELY-keskukseen tai Ahvenanmaalla valtionvirastoon viimeistään 31.12.2013, tähdentää Anttalainen.

Jos varastomääräilmoitus marras- tai joulukuulta toimitetaan myöhässä, alennetaan kyseisen ilmoituksen osalta tuen myöntämisperusteena olevaa varastomäärää yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohti. Jos ilmoitus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, katsotaan ilmoitusajankohtaa koskeva varastomäärä nollaksi.

Tukiehdot eivät ole muuttuneet

Puutarhatuotteiden varastointituki määräytyy tukeen oikeuttavien puutarhatuotteiden varastomäärän (m3) ja varastotyypin (koneellisesti jäähdytetty varasto / muu varasto) perusteella. Varastointituki lasketaan loka-, marras- ja joulukuussa käytössä olevan puutarhatuotteiden varastotilavuuden keskiarvosta. Hakijan on pidettävä varastokirjanpitoa 1.10. alkaen.

Kuitenkin laissa maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) on säädetty joitakin uusia menettelyjä. Muun muassa tuenhakijan on säilytettävä vuoden 2017 loppuun asti sellaiset tuen hakemiseen liittyvät alkuperäiset asiakirjat, joita ei toimiteta tukihakemuksen liitteenä ELY-keskukseen. Tällainen asiakirja tässä tuessa on esimerkiksi varastokirjanpito.

Tuen määrä

Varastointitukea maksetaan kaikilla tukialueilla. Tukialueilla A ja B varastointituki maksetaan Etelä-Suomen kansallisena tukena ja C-alueella pohjoisena tukena. Satoa tuottavan pellon sijainti määrää sen, kumpaa yllä mainittua tukea hakija saa varastoimilleen puutarhatuotteille. Jos peltoja on kahden eri tukivyöhykkeen alueella, täytetään kaksi hakemuslomaketta.

Varastointitukea saavat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali.

Varastotyyppien mukainen tuen määrä enintään:

• Koneellisesti jäähdytetty varasto 14,2 euroa/m3

• Muu varasto 8,8 euroa/m3

Puutarhatuotteiden varastointituen maksatus tapahtuu arviolta maalis-huhtikuussa 2014.