Perunan satoarvio nousi hieman

Elokuun lopussa Tike arvioi perunan satomääräksi muodostuvan yhteensä 610 miljoonaa kiloa. Elokuun 26. päivän kasvutilanteen mukaan tehty arvio on hieman kasvanut heinäkuun tilanteesta. Arvioitu hehtaarisato ja viljelypinta-ala ovat suurempia kuin viime vuonna. Hehtaarisato on toteutuessaan myös kymmenen vuoden keskiarvoa suurempi, mutta kokonaissato pienempi pienentyneen viljelyalan johdosta.

Perunan viljelyala on tänä vuonna 22 200 hehtaaria kun se vuonna 2012 oli 20 700 hehtaaria. Keskimääräiseksi hehtaarisadoksi Tike arvioi 27 560 kiloa, kun viime vuonna se oli 23 650 kiloa. Kymmenen vuoden keskiarvo on 24 840 kiloa hehtaarilta. Kokonaissadon ennakoidaan kasvavan 121 miljoonaa kiloa.

Viljasta on odotettavissa yhteensä 3,9 miljardin kilon sato eli sama kuin heinäkuussa arvioitiin. Vehnän ja rukiin satoarviot ovat hieman kasvaneet heinäkuun arviosta sekä kauran ja ohran pienentyneet.

Kuluvan kesän lämpöolosuhteet ovat olleet kasvuston kehityksen kannalta koko maassa keskimäärin suotuisat, mutta paikoitellen tyydyttävät. Sadeolosuhteet ovat olleet keskimäärin suotuisat, mutta paikoitellen vettä on satanut liian vähän tai liikaa. Loppukasvukauden sää ratkaisee vielä korjaamattoman sadon määrän ja laadun.

Sokerijuurikkaan satomääräksi arvioidaan 460 miljoonaa kiloa. Arvio on kasvanut heinäkuun tilanteesta. Arvioitu hehtaarisato (38 780 kg/ha) on toteutuessaan viime vuotta parempi ja saavuttaa kymmenen vuoden keskiarvon.

Tiken ennakkosatotilaston satoarviot perustuvat paikallisten ProAgria Keskusten asiantuntijoiden omilta alueiltaan antamiin arvioihin, jotka kuvaavat tilannetta elokuun 26. päivänä. Kuntakohtaisten arvioiden pohjana ovat silmämääräiset havainnot sekä paikallinen asiantuntemus. Viljelykasvien pinta-alat perustuvat maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmän tilanteeseen 27.8.2013.