PeeÄssän lähiruokalinjaukset epäilyttävät

MTK-Pohjois-Savo on esittänyt vetoomuksen alueosuuskauppa PeeÄssän toimivalle johdolle kotimaisen ja lähiruuan aseman turvaamiseksi elintarvikehankinnoissa.

– Tätä odottaa enemmistö kaupan asiakkaista, kuluttajista ja elintarvikeketjun eri sektoreiden toimijoista.

– Keskusliikkeen ostojen keskittäminen antaisi kuitenkin alueellisille ja paikallisille kaupoille entistä paremmat mahdollisuudet suoriin hankintoihin lähialueen viljelijöiden kanssa ja mahdollisuuden lisätä omien suorien hankintojen osuutta.

MTK-Pohjois-Savo on huolestunut ensi vuoden alussa voimaan tulevan kilpailulain muutoksentulkinnoista, joita on esitetty kaupparyhmittymien taholta eri puolilla Suomea.

– Kilpailulaki ei tule millään tavalla koskemaan paikallisia kauppoja. Hallituksenesityksestä selviää, että laki tulee koskemaan ainoastaan keskusliikkeitä.

– Mikäli keskusliike on tehnyt päätöksen siitä, etteivät paikalliskaupat saa maksaa enempää tuotteista kuin mitä keskusliike maksaa, kilpailulaki soveltunee käytäntöön, kun laki on tullut voimaan.

Hallituksen esityksessä on otettu kantaa tällaisiin käytäntöihin seuraavalla tavalla:

”Hintasyrjintää koskevat periaatteet eivät myöskään tarkoita sitä, että ostajavoimaatai markkinavoimaa omaava yritys voisi perustellusti vaatia kaikiltakauppakumppaneiltaan alhaisinta käyttämäänsä hintaa ostomarkkinoilla tai korkeintakäyttämäänsä myyntihintaa kaikilta kuluttajilta vetoamalla määräävän asemanväärinkäyttökieltoon ja hinnoittelun tasapuolisuusvelvoitteeseen.”

Paikalliset ja alueelliset kaupat voivat maksaa esimerkiksi tuoreudesta, korkeammasta laadusta, tuottajan nimestä ja joustavuudesta enemmän kuin kaupan merkkien bulkkitavarasta. Alueelliset ja paikalliset kaupat voivat tietenkin käydä neuvotteluja miten haluavat.

– Kyseenalaiseksi käytäntö muuttuu, mikäli lähitoimittajien kanssa asiasta ei neuvotella, vaan ilmoitetaan kilpailulain muutoksen edellyttävän, että näin on pakko tehdä, huomautetaan MTK-Pohjois-Savon vetoomuksessa.