Neonikotinoidit käyttökieltoon

Mehiläisten ja muiden pölyttäjähyönteisten elinmahdollisuuksien turvaamiseksi Euroopan komissio on asettanut kolme torjunta-ainetta käyttökieltoon kasvukaudesta 2014 alkaen. Kahden vuoden aikana on tarkoitus tutkia neonikotinoideksi kutsuttujen aineiden vaikutukset pölyttäviin hyönteisiin. Suomi äänesti tyhjää muutoksenhakukomiteassa.

Brysselissä 29.4. EU:n muutoksenhakukomitea ei saanut aikaan määräenemmistöpäätöstä neonikotinoideja sisältävien hyönteistorjunta-aineiden käyttökiellosta. Kokouksessa ei saavutettu määräenemmistöä komission rajoitusehdotuksen puolesta eikä sitä vastaan.

Tällaisessa tilanteessa komissio saattaa oman ehdotuksensa voimaan. Kolmen neonikotinoidin käyttö kielletään mehiläisiä kiinnostavien kasvien kasvinsuojelussa joulukuun 1. päivästä lähtien. Kasvien joukkoon kuuluvat myös Suomessa viljeltävät rypsi ja rapsi. Neonikotineoideja käytetään torjumaan taimivaiheen tuholaisia, kuten kirppoja.

– Suomi pitää mehiläisiä erityisen tärkeinä koko maapallon ekosysteemeille ja kannatti periaatteessa komission ehdottamia rajoituksia. Suomi kuitenkin pidättäytyi tänään äänestyksestä, koska piti tärkeänä, että jäsenvaltioilla olisi ollut mahdollisuus arvioida omat valmistehyväksyntänsä, kertoo ylitarkastaja Tove Jern maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tässä perusteellisemmassa riskinarvioinnissa jäsenvaltiot ottaisivat huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n päätelmät aineista, olemassa olevat seurantatiedot, mahdolliset riskinvähennystoimenpiteet sekä muita riskiin vaikuttavia tekijöitä.

– Suomessa viljelymenetelmät poikkeavat keskieurooppalaiskäytännöstä, jossa kylvö tapahtuu paineilmakoneilla, jotka levittävät kasvinsuojeluaineilla peitatuista siemenistä pölyä ympäristöön. Suomessa peitatut eli torjunta-aineella kyllästetyt siemenet kylvetään suoraan peltomaan sisään, toteaa Jern.

EU selvittää parhaillaan mehiläisten pesäkuolemien laajuutta ja syitä. Viime vuonna käynnistyi pesäkuolleisuuden ja mehiläistautien vapaaehtoinen seurantaohjelma, jota Suomessa toteuttaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Tavoitteena on saada eri jäsenvaltioista vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa mehiläisten kuolleisuudesta.

Tulevana kesänä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa tutkitaan tarkemmin neonikotinoidien vaikutusta mehiläisiin suomalaisissa pelto-olosuhteissa.

Komissio tarkistaa neonikotinoidien käyttöä koskevan päätöksensä perustelut ja mahdollisesti jäsenmaista tulleet uudet tutkimustiedot kahden vuoden kuluttua.

Puutarha-Sanomat –lehden numerossa 3/2012 on ollut artikkelin neonikotinoidien käytön kieltämisestä. Voit lukea artikkelin ”Kirppojen torjunta-aineesta kiistaa”
tästä linkistä. (lehden hinta 5 €).