Uusi julkaisu: Energiaomavarainen maatila

Bioenergian tuotanto maatilalla lisää maatilayritysten energiaomavaraisuutta ja luo samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudulla. Investointipäätösten tueksi maatilayrittäjät tarvitsevat ajantasaista tietoa tuotannon kannattavuudesta.

Maatilamittakaavaista biokaasun ja biodieselin tuotantoa tarkasteltiin vuosina 2009–2012 toteutetussa ESBIO – Energiaomavarainen maatila -hankkeessa Etelä-Savossa. Hankkeen tulosten pohjalta on julkaistu Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Julkaisuja-sarjassa kuudesta artikkelista koostuva kokoomajulkaisu Energiaomavarainen maatila.

Artikkeleissa 1–3 tarkastellaan vaihtoehtoisten biokaasuntuotannon tilamallien kannattavuutta, maatilamittakaavaisen biokaasulaitosinvestoinnin taloudellista kannattavuutta ja Etelä-Savossa saatavilla olevien orgaanisten materiaalien soveltuvuutta biokaasulaitoksen raaka-aineeksi. Artikkeleissa 4–5 tarkastellaan biokaasulaitoksessa syntyvän mädätysjäännöksen hyödyntämistä vehnän ja rypsin lannoitteena sekä arvioidaan kirjallisuustarkastelun avulla mädätysjäännöksen lannoituskäytön riskejä kasvinviljelyssä. Artikkelissa 6 tarkastellaan rypsibiodieseltuotannon kasvihuonekaasu- ja energiataseita tapauksissa, joissa biodieselin raaka-aineena käytetään maakunnassa tuotettua tavanomaisesti tai luonnonmukaisesti viljeltyä kevätrypsiä.

ESBIO-hankkeen toteutti monitieteinen hankekonsortio Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista, Mikkelin ammattikorkeakoulusta, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta ja Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Hankkeen koordinaatiosta vastasi Ruralia-instituutti.

Hanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, Suur-Savon Energiasäätiö ja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto, Mikkelin seutu, Juvan kunta ja useat eteläsavolaiset yritykset ja maatalousyrittäjät.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Julkaisuja 29: Energiaomavarainen maatila: Sari Iivonen, Eero Jäppinen, Mika Laihanen, Sami Luste, Arja Nykänen, Tuija Ranta-Korhonen, Sari Seppäläinen, Pentti Seuri, Hanne Soininen, Tiina Tontti ja Hanna-Maija Väisänen:

verkkojulkaisuna: Energiaomavarainen maatila

tai digijulkaisuna: Energiaomavarainen maatila

Lue Puutarha-Sanomien arkistosta ”Biokaasusta valoa ja lämpöä Turakkalan puutarhaan”, siinä esitellään myös Juvan Bioson Oy:n biokaasuvoimala. Puutarha-Sanomat nro 10/2011