Luomuliitto vaatii EU:n huippukokoukselta kestävää maatalouspolitiikkaa

EU:n huippukokous päättää 7.–8.2. taloudellisesta viitekehyksestä vuosille 2014–2020. Pääministeri Jyrki Katainen edustaa Suomea kokouksessa.

– Luomuliitto vaatii, että maatalouden kestävyyskysymykset huomioidaan budjetissa selkeästi, toteaa Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila.

Lassilan mukaan uhkana on, että budjetissa leikataan enemmän (9 %) nimenomaan ns. 2. pilarilta, joka mahdollistaa kohdennettua vaikuttamista ympäristökäytäntöihin ja maaseudun sosiaaliseen ja taloudelliseen kehittymiseen. Vähemmän (3 %) komissio esittää leikattavan ns. 1. pilarilta, jonka toimet ovat Lassilan mielestä 2000-luvulla lähinnä lisänneet tuotantopanosteollisuuden ja suurtilallisten hyötyjä.

– Tavoitteenamme ovat toimivat markkinat, joiden myötä tuottajat saisivat tulevaisuudessa suuremman osan tuloistaan maataloustuotteiden myynnistä. Nykyisten hintarakenteiden takia eurooppalaista maataloutta täytyy silti tukea, jotta ruoantuotanto on täällä mahdollista. EU:n veronmaksajat kuitenkin hyväksyvät vahvan maatalousbudjetin vain, jos se edistää kestävää maataloutta, uskoo Lassila.

– Tarvitaan selkeä maatalouspolitiikan muutos, jotta voidaan taistella ilmastonmuutosta vastaan, edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä ja vastata maaseudun työllisyyskriisiin, vaativat maatalousalan järjestöt ympäri Eurooppaa.

Luomutuotannolle maksetaan omaa korvausta, koska sillä on erityisiä yhteiskuntaa hyödyttäviä ominaisuuksia, kuten eettisyys ja ekologisuus. Kuluttajat eivät voi eikä heidän pidä joutua maksamaan tuotteen hinnassa yleisistä hyödyistä vaan niitä pitää yhteiskunnan tukea ja antaa niille resursseja. Nyt käsillä oleva budjetti määrää raamit myös luomutuotannon mahdollisuuksille.

Luomuliitto on pyytänyt, että pääministeri Katainen varmistaa, että seuraava budjetti nostaa etusijalle korkealaatuisen ruoantuotannon, paremmat ympäristöratkaisut ja kestävän työpaikkojen luomisen. Niin EU:n maatalous ja ruoka voi saavuttaa paremman kestävyyden vuoteen 2020 mennessä.