FoodRus-hankkeen loppuseminaari Mikkelissä

Venäläiset matkailijat arvostavat suuresti suomalaisiaelintarvikkeita. Tämä selviää FoodRus-hankkeen loppuraportista, joka esitellään FoodRus-hankkeen loppuseminaarissa keskiviikkona 20.2.2013 Mikkelissä.

Venäläisten käsityksiä suomalaisesta ruoasta ja mahdollisuuksistamarkkinoida paikallisia elintarvikkeita ja ruokapalveluja nykyistä paremmintutkittiin Tekesin Sapuska-ohjelmaa kuuluneessa ja Helsingin yliopistonRuralia-instituutin koordinoimassa tutkimushankkeessa ”Ruoanympäristöystävällisyyden ja paikallisuuden viestintä matkailukontekstissa” –FoodRus.

Hanke toteutettiin ns. rinnakkaishankkeena yhdessäRuralia-instituutin, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulunPienyrityskeskuksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n jaMikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi hankkeessa oli mukana 15yritystä elintarvike- ja matkailualalta.

Hankkeessa toteutettiin venäläisille matkailijoille kohdennettuhaastattelututkimus sekä kyselytutkimus. Haastattelujen ja kyselyn tuloksiatestattiin vielä venäläisille mökkimatkailijoille suunnatullatuotearvioinnilla.

Tutkimuksen mukaan venäläismatkailijat yhdistävät ruoanpaikallisuuden esimerkiksi lyhyisiin kuljetusmatkoihin ja ruoan tuoreuteen,mutta suomalaisen ja paikallisen ruoan ero on hieman hämärtynyt.Ravintolaruoalta toivotaan luonnollisuutta ja selkeästi tunnistettavaa”suomalaista keittiötä” kaivataan.

Kaiken kaikkiaan tutkimus tukee käsitystäsiitä, että venäläiset matkailijat arvostavat suuresti suomalaisiaelintarvikkeita. Paikallisen ruoan kaupallista potentiaalia ja lisäarvoakannattaakin siksi hyödyntää nykyistä vielä paremmin mm. matkailijoillesuunnitelluissa tuotteissa ja palveluissa.

FoodRus-hankkeen tuloksista kerrotaan tarkemmin loppuseminaarissa ke20.2.2013 klo 13-15 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa,Lönnrotinkatu 7, Cultiva-rakennus, 1.kerros, luokka 1004. Seminaari onmaksuton. Ilmoittautumiset viimeistään 14.2.13.