Kesko on 50. vastuullisin yritys

Kesko on ainoa suomalainen yritys, joka on ollut maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalla sen perustamisesta eli vuodesta 2005 lähtien. Kesko sai myös pronssisijan RobecoSAMin Sustainability Yearbook 2013:n päivittäistavarakaupan sarjassa.

Kesko on valittu yhdeksännen kerran maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalle (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World), joka julkaistiin World Economic Forumin kokouksessa Davosissa 23. tammikuuta.

Kesko on vuoden 2013 listalla sijalla 50. Vuoden 2012 listalla se oli sijalla 43, vuonna 2011 Kesko oli 26. sijalla ja vuonna 2010 oli 33. sijalla.

Yrityksiä arvioitiin 12 kestävän kehityksen mittarilla taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun osa-alueilla. Tarkastelun alla olivat mm. liikevaihtoon suhteutettu energian- ja vedenkulutus, jätteiden määrä ja hiilidioksidipäästöt. Sosiaalisen vastuun arviointiin vaikuttivat mm. naisten ja miesten jakauma yrityksen hallituksessa ja johtoryhmässä, palkka- ja palkkioperusteet sekä työntekijöiden vaihtuvuus.

Maailman 100 vastuullisimman yrityksen listan laatii Corporate Knights, joka toimii yhteistyössä Legg Mason¤s Global Currents Investment Managementin ja Phoenix Global Advisors LLC:n kanssa.

Vuoden 2013 listan näet
Klikkaamalla tästä

Kesko on valittu pronssisijalle Sustainability Yearbook 2013:n päivittäistavarakaupan sarjassa.

RobecoSAM arvioi vuosittain yli 2 000 yrityksen vastuullisuustyötä ja on julkaissut Sustainability Yearbook -kirjaa 10 vuoden ajan. Sustainability Yearbookiin hyväksytään vain ne yritykset, jotka toimialoittain kuuluvat RobecoSAMin tekemän arviointityön perusteella maailman 15 %:n parhaimmistoon.

Sustainability Yearbook 2013 -kirjan voi ladata
tästä osoitteesta