Puutarhayritysten kannattavuus heikko

Kasvihuoneyritysten sekä kasvinviljely-, nautakarja ja sikatilojen kannattavuusaleni. Kokonaisuutena maa- ja puutarhatalouden keskimääräinen kannattavuuskuitenkin pysyi edeltävän vuoden tasolla, kertoo MTT:n seurantalaskelma vuoden2011 toteutuneiden kustannusten ja tulojen mukaan.

Kannattavuus heikkeni erityisesti kasvihuoneyrityksillä, mutta parani avomaapuutarhatiloilla.

Maatalous- ja puutarhayritysten myyntituotot kasvoivat 8 prosenttia, 81 600euroon. Kun tähän lisätään 48 400 euron tuet, saatiin kokonaistuotoksi 129 900euroa, jossa nousua oli viisi prosenttia.

Ostorehu- ja polttoainekustannukset nousivat 20 prosenttia sekä sähkö- jalannoitekustannukset ja palkkamenot noin kymmenen prosenttia. Näiden yhteinenosuus tuotantokustannuksista on 22 prosenttia. Maatalousyrittäjien työtuntimäärälaski 2 060 tuntiin vuodessa, jolloin palkkavaatimuskustannus laski 3,3prosenttia 29 100 euroon. Korkotason laskun myötä yrittäjän omalle pääomalletavoiteltu korko laski 6,3 prosentista 5,3 prosenttiin ja näin myös oman pääomankorkovaatimuskustannus aleni 15 300 euroon, 11 prosenttia.

Kokonaisuutena tuotantokustannus nousi 2,9 prosenttia, 153 900 euroon.Kokonaistuoton ja tuotantokustannusten erotuksena saatava tappio on 23 700 euroatilaa kohti vuodessa.

Yrittäjätulo laski 5 prosenttia

Yrittäjäperheen työlle ja pääomalle korvaukseksi jäävä yrittäjätulo laski vuonna2011 viisi prosenttia, 20 700 euroon. Yrittäjätulo lasketaan vähentämälläkokonaistuotosta tuotantokustannukset ilman yrittäjäperheen työstä ja omastapääomasta aiheutuvia palkka- ja korkovaatimuskustannuksia. Yrittäjätulo jää siiskorvaukseksi yrittäjäperheen 2 060 tunnin työpanokselle sekä 298 300 euronomalle pääomalle.

– Yrittäjätulon tulisi kaksinkertaistua, jotta maatalousyrittäjä saisitavoitteen mukaiset korvaukset omalle työlle ja pääomalle. Tähän päädyttäisiin,jos esimerkiksi maatalouden tuottajahinnat nousivat 30 prosenttia, toteaakannattavuuskirjanpidosta vastaava laskentatoimen päällikkö Arto LatukkaMTT:stä.

Kannattavuus ennallaan

Kannattavuuskerroin saadaan, kun yrittäjätulo jaetaan palkkavaatimuksen ja omanpääoman korkovaatimuksen summalla. Yrittäjätulo laski, mutta samoin laski palkka- ja korkovaatimuskustannus. Näin kannattavuuskerroin jäi kutakuinkinedellisvuoden tasolla, 0,47:ään. Yrittäjä saavutti siis 47 prosenttia sekä 14,1euron tuntipalkkatavoitteesta että 5,3 prosentin korkovaatimuksesta eli yrittäjäsai 6,6 euroa työtunnille ja 2,4 prosentin koron omalle pääomalle.

Maatalousyrittäjää voidaan verrata myös palkansaajaan, jolla ei ole kiinni omaapääomaa työpaikassaan. Silloin yrittäjätulosta vähennetään kokonaisuudessaanoman pääoman korkokustannus 5,3 prosentin mukaan ja jaetaan näin jäävävuosityöansio työtuntimäärällä. Silloin maatalousyrittäjän työtuntiansioksi jää2,6 euroa.

Kannattavuus heikkeni erityisesti kasvihuoneyrityksillä, kasvinviljelytiloillasekä nautakarja- ja sikatiloilla. Kannattavuus parani erityisestiavomaapuutarhatiloilla sekä siipikarjatiloilla.

Kokonaispääoman tuottoprosentti oli edellisvuoden tasolla negatiivinen eli -1,4prosenttia. Myös oman pääoman tuottoprosentti oli negatiivinen, -2 prosenttia.Oman pääoman osuus koko varallisuudesta eli omavaraisuusaste on 74,5 prosenttia.

Tiedot Taloustohtori-verkkopalvelussa

Tiedot perustuvat MTT Taloustutkimuksen vuosittain laskemiinkannattavuuskirjanpitotuloksiin. Tulokset lasketaan noin 900 kirjanpitotilanluvuista ja painotuksen ansiosta tulokset on yleistettävissä kuvaamaan Suomen41 600 suurimman maatalous- ja puutarhayrityksen tuloksia.Yksityiskohtaiset tulokset on nähtävissä MTT:n Taloustohtori -sivustolla Maa- japuutarhatalous-verkkopalvelussa:

Klikkaa tästä