Investointitukien ehdot vuodelle 2013 on päätetty

Valtioneuvosto on päättänyt maatilojen investointituen kohteista, enimmäismääristä ja hakuajoista vuodelle 2013. Rahoituskohteet ja tukitasot säilyvät pääosin kuluvan vuoden tasolla.

Muutos tulee uusiutuvan energian käytön edistämiseksi tarkoitettuun lämpökeskusten tukeen. Jatkossa 35 prosentin enimmäistuki hyväksyttävistä kustannuksista voidaan myöntää kokonaan avustuksena, kun se aiemmin on myönnetty 20 prosenttia korkotukena ja 15 prosenttia avustuksena. Kuitenkin kotieläintuotantoa ja kasvihuoneviljelyä palvelevien lämpökeskusten tuki myönnetään edelleen samansuuruisena kuin kyseessä olevan tuotantorakennuksen tuki.

Lisäksi lammas- ja vuohitalouden investointituen ehtoja muutettiin siten, että tukea voidaan myöntää rakentamisen yhteydessä myös apevaunuun tai muuhun rehunjakoratkaisuun, joka tulee rakennukseen kiinteästi asennettavan ruokintajärjestelmän sijaan. Tuki myönnetään ruokintajärjestelmälle säädetyn enimmäisyksikkökustannuksen rajoissa.

Vuonna 2013 investointituelle on neljä hakuaikaa. Tukipäätökset pyritään tekemään noin kahden kuukauden kuluessa hakuaikojen päättymisestä. Hakuajat ovat 2.1. − 1.2., 11.2. − 28.3., 15.4. − 16.8. ja 2.9. − 18.10. Entiseen tapaan rakennetun maatalouskiinteistön hankintaan ja hakijasta riippumattomien vahinkotapausten johdosta tehtäviin investointeihin ei kuitenkaan sovelleta muita tukikohteita koskevia hakuaikoja.

Katso hakuohjeet Mavin sivulta, klikkaa tästä.