Menekinedistämisohjelmien haku on alkanut

EU-osarahoitteisten maatalouden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat on suunnattu sisämarkkinoille tai kolmansien maiden markkinoille. Euroopan yhteisö ja Suomen valtio rahoittavat ohjelmia yhdessä. Ohjelmien hakuaika on 29.10.2012–15.4.2013.Sisämarkkinoille haussa toivotaan menekinedistämisen ohjelmaehdotuksia erityisesti yhteisön tai kansallisen laatujärjestelmän mukaisesti tuotetusta tuoreesta, jäähdytetystä tai jäädytetystä lihasta, luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista, elävistä kasveista ja kukkaviljelytuotteista. Lisäksi toivotaan ohjelmaehdotuksia tuotteille, joilla on suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) tai jotka ovat aitoja perinteisiä tuotteita (APT). Muita tuotteita ovat esimerkiksi maito ja maitotuotteet, siipikarjanliha ja hunaja.Menekinedistämistä voidaan tukea kolmansissa maissa. Tuettavia tuotteita ovat esimerkiksi tuoreeseen, jäähdytettyyn tai jäädytettyyn naudan- ja sianlihaan perustuvat tuotteet, maitotuotteet, laadukas siipikarjanliha, hedelmät ja vihannekset ja niistä jalostetut tuotteet, vilja- ja riisijalosteet sekä luonnonmukaisesti tuotetut maataloustuotteet.Yhteisön rahoitusosuus EU-osarahoitteisissa ohjelmissa on 50 prosenttia ja Suomen valtion osuus on 20 prosenttia. Ohjelmaa ehdottavan järjestön oma osuus on 30 prosenttia ohjelman kustannuksista. Koululaisille suunnattuja hedelmien ja vihannesten menekinedistämisohjelmia yhteisö rahoittaa 60 prosenttia. Ohjelmat voivat kestää yhdestä kolmeen vuotta.Ohjelman ehdottajana voi olla ohjelman tuotealaa tai -aloja edustava ammattialajärjestö tai toimialakohtainen organisaatio, esimerkiksi yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys. Ohjelman toimeenpanijaksi valitaan kilpailumenettelyn jälkeen yksi tai useampi yritys, yleensä mainostoimisto. Toimeenpanijan valintaan liittyvään kilpailumenettelyyn tulee varata aikaa noin viisi kuukautta.