Puutarhataloudessa heikoin kannattavuus

Viljan ja kotieläintuotteiden hinnannousu ei riitä kohentamaan maatalouden kannattavuutta. MTT ennustaa, että vuonna 2012 maatalousyrityksissä kannattavuustavoitteista saavutetaan 44 prosenttia. Yrittäjä saa omalle pääomalleen tuottoa 2,6 prosenttia ja työtunnilleen korvausta 6,4 euroa. Maataloudessa kokonaispääoman tuottoprosentti oli negatiivinen, -1,8 prosenttia. Heikoin tuottoprosentti on puutarhataloudessa, -12 prosenttia.

Maatalous- ja puutarhayritysten keskimääräisen kokonaistuoton ennustetaan kasvavan tänä vuonna neljä prosenttia, 137 500 euroon. Yli puolet kokonaistuoton kasvusta tulee nautakarjatuottojen lisääntymisestä. Myös tilakoon kasvu vaikuttaa tuottojen kasvuun. Tuotantokustannukset ovat neljä prosenttia edellisvuotista suuremmat eli 163 700 euroa yritystä kohti.

Neljännes kustannusten kasvusta selittyy lannoitteiden kallistumisella. Ostorehujen osuus kustannusnoususta on 12 prosenttia. Kokonaiskustannuksista lannoitteiden ja rehujen osuus on 12 prosenttia.

Kokonaistuoton ja tuotantokustannusten erotuksena saatava yrittäjänvoitto on negatiivinen, -25 900 euroa. Tappio on likimain edellisvuoden suuruinen.

Kannattavuuskerroin puhuu karua kieltä

Kun kokonaistuotosta vähennetään muut tuotantokustannukset paitsi yrittäjäperheen työstä ja omasta pääomasta aiheutuvat palkka- ja korkovaatimuskustannukset, jää yrittäjäperheen yrittäjätuloksi 20 300 euroa vuodessa.

Maatalouden kannattavuuskerroin jää tuottajahintojen suotuisasta kehityksestä huolimatta viime vuoden alhaisiin lukemiin. Kannattavuuskerroin osoittaa, kuinka yrittäjätulo kattaa yrittäjäperheen oman työn palkkavaatimuskustannuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen.

Kannattavuuskertoimen ennustetaan jäävän 0,44:ään, joten maatalousyrityksissä saavutetaan 44 prosenttia omalle työlle ja pääomalle asetetuista 14,5 euron ja 5,8 prosentin tavoitteista. Näin omalle työlle saadaan keskimäärin 6,4 euron tuntipalkka ja omalle pääomalle 2,6 prosentin korko.

Tuotantosuunnista kannattavimman, siipikarjatalouden, kannattavuuskerroin kohoaa 0,69:ään. Päätuotantosuuntien kannattavuuden ennustetaan kohentuvan hivenen. Viljanviljelyn kannattavuuskerroin on 0,37, lypsykarjatalouden 0,63 ja sikatalouden 0,28. Ennuste on kuitenkin herkkä viljan ja lihan sekä tuotantopanosten hintojen muutoksille.

Maatalouteen sitoutuneen kokonaispääoman tuotto jää keskimäärin negatiiviseksi, -1,8 prosenttiin. Tällöin oman työn palkkavaatimus huomioidaan kokonaisuudessaan kustannuseränä. Heikoin tuottoprosentti on puutarhataloudessa, -12 prosenttia ja paras siipikarjataloudessa, jossa päästään noin 2 prosentin tuottoon.