Maataloustuotteiden menekinedistämisohjelmien haku on alkanut

Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen hankehakemuksia vuodelle 2013 voi jättää Maaseutuvirastoon 4.–29.6.2012 välisenä aikana. Haku on siirtynyt maa- ja metsätalousministeriöstä nyt Maaseutuvirastoon. Myös EU-osarahoitteisten maatalouden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien haku on meneillään 30.9.2012 asti, ja niillä voidaan tukea mm. kasvisten menekinedistämistä kolmansissa maissa kuten Venäjällä.

Ylitarkastaja Eveliina Viitasenmukaan maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseksi avustetaan ensisijaisesti hankekokonaisuuksia, joilla edistetään luomun käyttöä julkisissa ruokahankinnoissa ja viestitään luomun ja/tai lähiruoan lisäarvosta erityisesti kuluttajille.

– Avustukset kohdistetaan myös kokonaisuuksiin, joilla lisätään koululaisten tietoisuutta monipuolisesta ja terveellisestä ruokavaliosta, lisätään vihannesten, hedelmien ja marjojen käyttöä sekä edistetään EU:n nimisuojajärjestelmän hyödyntämistä.

– Toissijaisesti avustetaan muita hankekokonaisuuksia, joilla edistetään maataloustuotteiden menekkiä, tietämystä laadukkaista maataloustuotteista, ruokakulttuuria tai terveellisiä ruokailutottumuksia sekä näihin kokonaisuuksiin liittyvää tiedonvälitystä, kertoo Viitanen.

Hankkeet voivat olla monivuotisia, kuitenkin enintään kolmivuotisia. Mainontaa koskevissa hankkeissa avustuksen osuus on enintään 50 % ja tiedotustyyppisissä hankkeissa enintään 90 % hankkeen kustannuksista. Hakijana voivat olla markkinoinnin ja tuotannon kehittämistä koskevia hankkeita toteuttavat yritykset ja muut yhteisöt.

Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään marraskuun 2012 loppuun mennessä. Avustuksen ensimmäinen erä pyritään maksamaan tammikuussa 2013, mikäli valtion tulo- ja menoarvio on hyväksytty siihen mennessä.

EU-osarahoitteisten ohjelmien haku avoinna

EU-osarahoitteisten maatalouden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien haku koskee Euroopan yhteisön ja Suomen valtion yhdessä rahoittamia ohjelmia, jotka on suunnattu sisämarkkinoille tai kolmansien maiden markkinoille.

Sisämarkkinoille toivotaan ohjelmaehdotuksia erityisesti yhteisön tai kansallisen laatujärjestelmän mukaisesti tuotetusta tuoreesta, jäähdytetystä tai jäädytetystä lihasta, luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista, elävistä kasveista ja kukkaviljelytuotteista, sekä tuotteista, joilla on suojattu alkuperänimitys

(SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) sekä aidoista perinteisistä tuotteista (APT). Muita tuotteita, joiden menekinedistämistä voidaan sisämarkkinoilla tukea ovat esimerkiksi maito ja maitotuotteet, siipikarjanliha ja hunaja.

EU-tukea menekinedistämiseen Venäjällä

Tuotteita, joiden menekinedistämistä voidaan tukea kolmansissa maissa, ovat esimerkiksi tuoreeseen, jäähdytettyyn tai jäädytettyyn naudan- ja sianlihaan perustuvat tuotteet, maitotuotteet, laadukas siipikarjanliha, hedelmät ja vihannekset ja niistä jalostetut tuotteet, vilja- ja riisijalosteet sekä luonnonmukaisesti tuotetut maataloustuotteet.

Yhteisön rahoitusosuus EU-osarahoitteisissa ohjelmissa on 50 prosenttia ja Suomen valtion osuus on 20 prosenttia. Ohjelmaa ehdottavan järjestön oma osuus on 30 prosenttia ohjelman kustannuksista. Koululaisille suunnattuja hedelmien ja vihannesten menekinedistämisohjelmia yhteisö rahoittaa 60 prosenttia. Ohjelmat voivat kestää yhdestä kolmeen vuotta.

Ohjelman ehdottajana voi olla ohjelman tuotealaa tai -aloja edustava ammattialajärjestö tai toimialakohtainen organisaatio, esimerkiksi yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys. Ohjelman toimeenpanijaksi valitaan kilpailumenettelyn jälkeen yksi tai useampi yritys, yleensä mainostoimisto. Toimeenpanijan valintaan liittyvään kilpailumenettelyyn tulee varata aikaa noin viisi kuukautta.