Harmaa siemenkauppa on syynissä

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antoi neljä markkinointikieltoa tarkastamattoman siemenperunan torimyynnistä sekä kymmenen markkinointikieltoa sertifioimattoman siemenen markkinoinnista lehdissä tai internetissä vuonna 2011. Kirjallisia huomautuksia annettiin muun muassa siemenpakkaamoiden puutteellisuuksista.

Vuonna 2011 Evira ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset tekivät 181 siemenkaupan valvontatarkastusta.

Valvonnan yhteydessä havaittiin, että torikauppiaat saattavat yhä edelleen myydä ruokaperunaa tarkastamattomana siemenperunana, vaikka se on lainvastaista. Tarkastamattoman siemenperunan mukana voi kulkeutua monia tauteja ja tuholaisia, muun muassa rengasmätää ja peruna-ankeroista, joita on hyvin vaikea hävittää.

Siementen tuontia seurataan

Eviralle tehtiin 49 kylvösiementen tuonti-ilmoitusta EU:n ulkopuolelta tuoduista siemeneristä. Tuotavien lajikkeiden pitää olla EU:n lajikeluettelossa ja tuontimaiden siementuotantojärjestelmän on vastattava EU:n järjestelmää. Tuontilupia myönnettiin viisi kappaletta sellaisille lajeille tai lajikkeille, jotka eivät ole lajikeluettelossa.

Tuontitodistusten hyväksymistarkastuksia tehtiin 494 kappaletta. Suomeen markkinoitavan erän hyväksyminen edellyttää sertifiointipäätöstä sekä voimassaolevia todistuksia siementavaran laadusta ja lajikeaitoudesta.

Evira valvoo siemenkaupan toimijoita harmaan siemenkaupan ehkäisemiseksi. Eviran siemenkaupan markkinavalvonnan kohteet valittiin riskinarvioinnin perusteella. Riskitekijöitä olivat sertifioimattoman siemenen markkinointi, ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti ja myyntitiedoston ja kirjanpidon puutteellisuudet. Lisäksi painopisteenä oli siemenperunan torimyynnin valvonta sekä sertifioimattoman eli harmaan siemenen myynti.