Ruuan hinnasta jo 40 prosenttia on veroja

Erilaisten verojen osuus Suomessa on noin 40 prosenttia elintarvikkeiden kuluttajahinnasta, laskee Päivittäistavarakauppa ry. Sen mukaan elintarvikkeiden kokonaisverotus on Suomessa EU:n 27 jäsenmaasta neljänneksi kireintä, eikä korotuksia tarvita.

Kuluttajat maksavat ruuan hinnassa tuoteveroja, jotka pitävät sisällään arvonlisäverot, tuloverot ja henkilöstösivukulut. Alv:n osuus on 19 prosenttia kuluttajahinnasta ja henkilöstösivukulujen 16 prosenttia.

Muiden verojen, kuten yhteisöverojen, energiaverojen, elintarviketalouden kiinteistöverojen, tullien ja maatalousmaksujen, osuus on noin 5 prosenttia elintarvikkeiden hinnasta. Alkoholi muodostaa noin 23 prosenttia kaikista elintarvikkeiden veroista.

Suomen edelle ruuan verotuksessa menevät selvityksen mukaan vain Ruotsi, Tanska ja Unkari.

Ilman alv:ia ruoka on keskihintaista

Arvonlisäveroaste ruualle on Suomessa 13 prosenttia, mikä on yli kaksinkertainen verrattuna EU15-maiden keskiarvoon noin 5,5 prosenttiin. Suomea korkeampi elintarvikkeiden alv on Tanskassa, Liettuassa ja Unkarissa, Ruotsin ollessa tasoissa Suomen kanssa.

Ilman arvonlisäveroa Suomen elintarvikkeiden hintataso olisi hieman keskimääräistä eurooppalaista hintatasoa alhaisempi.

Elintarvikkeiden verotusta Suomessa selvitti Ernst & Young Oy Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta. Selvitys perustuu MTT:n, valtiovarainministeriön, verohallinnon, Tullin, Tilastokeskuksen ja Eurostatin tutkimuksiin ja tilastoihin. (Ruokatieto)