Perunan siemenen uusimisvelvoite on poistunut

Perunan kansalliseen tukeen liittyvä siemenen uusimisvelvollisuus on poistunut. Edelleen ainoastaan sertifioitua siemenperunaa saa markkinoida. Siemenen säännöllinen uusiminen estää satotason romahtamisen, muistuttaa yksikönjohtaja Hanna Kortemaa Evirasta.

Peruna on altis monille haitallisille taudinaiheuttajille. Perunasatoa uhkaavat niin sieni-, bakteeri- kuin virustauditkin sekä maaperän ankeroiset. Jatkuva saman siemenperunan käyttö vuodesta toiseen alentaa merkittävästi satoa.

– Siemen taantuu nopeasti. Suomalaisten tutkijoiden mukaan perunan virustaudit helposti kymmenkertaistuvat jo yhdessä vuodessa, alttiilla lajikkeilla jopa vielä tätä enemmän. Ongelmana on yleensä perunan Y-virus, kertoo Kortemaa.

Siemenperunan monivaiheiset tarkastukset

Sertifioitu siemenperuna on käynyt läpi monivaiheiset tarkastukset. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira vastaa siemenperunan tarkastuksista ja tutkimuksista. Tuotantolohkon maasta otetaan näyte, joka tutkitaan laboratoriossa peruna-ankeroisen varalta. Viljelystarkastuksessa varmistetaan lajikepuhtaus ja arvioidaan haitallisten kasvitautien määrä. Korjatusta sadosta otetaan mukulanäytteet, joista tutkitaan laboratoriossa vaalea rengasmätä, tumma rengasmätä ja virukset. Perunan lajittelun jälkeen siemenperunaerä tarkastetaan vielä silmämääräisesti ja varmistetaan, että se täyttää kasvitautien ja vioitusten osalta lainsäädännössä asetetut laatuvaatimukset.

Koko tarkastusprosessin läpikäynyt siemenperunaerä voidaan sertifioida ja myyntipakkaukseen kiinnitetään vakuustodistus. Vakuustodistuksesta selviää mm. siemenluokka, mukulakoko ja siemenestä vastuussa oleva siemenpakkaamo.

Sertifioidun siemenperunan vahvuus on sen puhtaus vaarallisista kasvintuhoojista kuten rengasmädästä ja peruna-ankeroisista. Näitä vaarallisia kasvintuhoojia on kallis ja vaikea hävittää. Sertifioitu siemen on lajikepuhdasta eikä se sisällä haitallisia määriä perunan satoa alentavia kasvitauteja.

Vain tarkastettua siemenperunaa saa myydä

Perunan kansallinen tuki on poistunut ja sen mukana velvoite käyttää joko sertifioitua siemenperunaa tai sertifioidusta kerran itse lisättyä siementä.

– Siemenkauppalain mukaan vain sertifioitua siemenperunaa voi markkinoida. Lisäksi tilan oman siemenen käyttö on sallittua, muistuttaa Kortemaa.

– Kaikenlainen tarkastamattoman siemenen myynti, naapurikauppa tai siemenen tuottaminen viljelyrenkaissa on kiellettyä. Ainoa poikkeus tästä on tärkkelysperunan sopimustuotanto, jolloin tuotanto viljelyrenkaissa on sallittua Eviran valvonnassa.

Siemenperunan markkinointia valvovat Eviran ja ELY-keskusten tarkastajat sekä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset. Ainoastaan virallisesti tarkastettua ja hyväksyttyä eli sertifioitua siemenperunaa saa markkinoida. Ruokaperunaa ei saa myydä siemenperunana.