Kasvihuonetuotannon neliötuet vahvistettiin vuodelle 2012

Valtioneuvosto vahvisti tammikuun 12. päivänä Etelä-Suomen kansallisen tuen, pohjoisen tuen, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan, sokerijuurikkaan kansallisen tuen ja mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen vuoden 2012 tukiperusteet ja yksikkötukien tasot.

Pinta-alaperusteiset tuet ovat pääosin samantasoisia kuin vuonna 2011. Etelä-Suomen erikoiskasvitukea (tärkkelysperuna ja avomaanvihannekset) maksetaan sata euroa hehtaarilta. Pitkässä, yli seitsemän kuukauden viljelyssä kasvihuonetuotannon tuki on koko tuotantoalaa kohti laskettuna Etelä-Suomessa 11,10 euroa/m2 ja pohjoisen tuen alueella 11,40 euroa/m2. Lyhyen (2–7 kk) viljelyn tukitasot ovat vastaavasti 4,10 euroa/m2 ja 4,40 euroa/m2. Tukitasot ovat hieman alemmat kuin vuonna 2011.

Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan sokerintuotantoon käytettävän sokerijuurikasalan perusteella enintään 350 euroa hehtaarilta.

Mehiläistalouden pesäkohtaista tukea maksetaan viime vuoden tapaan 21,50 euroa mehiläisyhdyskuntaa kohti. Tukea arvioidaan maksettavan noin 23 000 mehiläisyhdyskunnalle.

Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa jatkuu pääosin samanlaisena kuin viime vuonna. Perusosaa maksetaan enintään 20 euroa hehtaarilta A-, B-, ja C1-tukialueilla ja enintään 25 euroa hehtaarilta C2 − C4 -tukialueilla. Lisäksi luonnonhaittakorvauksen kansalliseen lisäosaan oikeutettujen kotieläintilojen peltoalalle maksetaan korotuksena enintään 80 euroa hehtaaria kohti.

Etelä-Suomen kansallista tukea arvioidaan maksettavan noin 9 000 tilalle ja pohjoista tukea noin 30 000 tilalle. Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa maksetaan lähes kaikille peltoviljelyä harjoittaville tiloille.