Tilastojen keruu alkamassa

Tike eli Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus on aloittanut syksyn tilastotiedonkeruut maatiloilta ja puutarhayrityksiltä. Ensimmäiset kirjeet maatiloille postitettiin viime viikolla. Kaikkiin kyselyihin voi nyt vastata verkkopalvelussa. Puutarhatutkimuksen verkkopalvelu avautuu 12. lokakuuta.

Maatilat voivat antaa verkkopalvelussa sato-, puutarha- ja maatilatutkimuksen tiedot. Osallistujille postitetaan palvelun käyttäjätunnukset ja salasanat.

Verkkopalvelu tarjoaa valmiina viljelijän tukihaussa antamat kasvikohtaiset kylvöalat, joiden avulla satotietojen täyttäminen on helpompaa. Palvelu tekee myös satotiedoille tarkistuksia, jotka auttavat antamaan oikeampia tietoja. Verkkopalvelu mahdollistaa puhelinhaastattelua joustavamman vastaamisen itselle sopivaan aikaan. Viljelijöiltä, jotka eivät anna tietoja verkkopalvelussa, kerätään tiedot puhelinhaastattelussa.

Satotutkimuksen verkkovastaaminen on mahdollista 26. syyskuuta alkaen. Tutkimuksessa kerätään peltokasvien satotietoja noin 7000 tilalta. Tämän vuoden satotutkimuksen yhteydessä kerätään myös tiedot maatilan viljan varastomääristä sekä tietoja syysviljojen kylvöaloista ja suorakylvön osuudesta syyskylvöalasta. Vuoden 2011 satotutkimuksen yhteydessä kerätään ensimmäistä kertaa satotiedot myös tuhannelta luonnonmukaista tuotantoa harjoittavalta tilalta.

Puutarhatutkimuksen verkkopalvelu avautuu 12. lokakuuta. Puutarhatilastojen kohdalla verkkovastaaminen on ollut mahdollista aiemminkin, mutta tänä vuonna verkkopalvelu uudistuu samankaltaiseksi kun muissa maataloustilastoissa. Kysely lähtee noin 4500 puutarhatilalle ja vastaamisaikaa on marraskuun loppuun. Kyselyn sisältö säilyy entisenlaisena.

Maatilatutkimuksen tiedonkeruu alkaa marraskuun puolenvälin jälkeen. Tutkimuksessa kerätään tietoja sikojen lukumääristä, maidon käyttömääristä maatiloilla sekä kotiteurastusmääristä noin 3400 kotieläintilalta. Tietoja käytetään kotieläinten lukumäärätilaston sekä maidon- ja lihantuotantotilastojen laadinnassa.