Kaupan tutkimus: Ruoan hinta on Suomessa Euroopan halvimpia

Suhteessa maan yleiseen kuluttajahintatasoon on ruoan hinta Suomessa Euroopan alhaisimpia. Kotitalouksien elintarvikemenojen osuus kaikista menoista on Suomessa noin 13 %. Elintarvikkeisiin käytetyn rahan osuus kokonaiskulutuksesta on Suomessa eurooppalaista keskitasoa. Suomessa elintarvikkeiden hinta ilman arvonlisäveroa on alle EU:n keskiarvon. Tämä selviää Päivittäistavarakauppa ry:n tilaamasta ja Ernst & Young Oy:n toteuttamasta virallisiin tilastoihin perustuvasta selvityksestä.

Ruoan hinnannousu on yleiseurooppalainen ilmiö. Suomessa ruoan kuluttajahintojen nousu on kuitenkin ollut vähäisempää kuin Euroopassa keskimäärin, ja elintarvikkeisiin käytetyn rahan määrä on Suomessa säilynyt varsin samalla tasolla koko 2000-luvun.

Ruoan suhteellinen hinta on Suomessa alhainen huolimatta siitä, että elintarvikkeiden ALV on Suomessa (13 %) merkittävästi eurooppalaista keskiarvoa (8 %) korkeammalla tasolla. Ilman arvonlisäveroa Suomen elintarvikkeiden hintataso olisi hieman keskimääräistä eurooppalaista hintatasoa alhaisempi.

Kuluttaja hyötyy kaupan tehokkuudesta

Kaupan rakenne on Suomessa seurausta kireästä kilpailusta, jolla on luotu logistisesti tehokkaat toimitusketjut. OECD:n vertailussa Suomen kaupan toiminta on tehokkuudeltaan maailman kärkeä. Hyöty kaupan tehokkaasta toiminnasta siirtyy kuluttajalle edullisimpien hintojen muodossa.

Kaupan rakenteen ja ruoan hinnan kehitys Suomessa vastaa Ruotsia, jossa olosuhteet, kuten maantieteelliset ominaisuudet ja yleinen elintaso, ovat pitkälti samanlaiset kuin Suomessa. Suomen kauppa toimii kuitenkin muita Pohjoismaita tehokkaammin, ja elintarvikkeiden hinnat ovat Suomessa alhaisemmat kuin Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

Hintatasoon ja kilpailuun voidaan tehokkaasti vaikuttaa vapauttamalla kaupan haitallista sääntelyä. Se on Suomessa kansainvälisesti verrattuna erittäin voimakasta, ja sääntelyn vapautuminen on ollut huomattavasti vähäisempää ja hitaampaa kuin muissa maissa, todetaan selvityksessä.

Kaupan valikoimat ovat kolminkertaistuneet ja palveluverkko toteutettu tehokkaasti

Kaupan valikoimat ovat EU:n jäsenyyden alusta yli kolminkertaistuneet ja jalostusaste noussut. Kaupan palveluverkko on noin 3 500 market-myymälää ja palveluverkko kattaa koko Suomen. Päivittäistavarakauppa työllistää Suomessa noin 100 000 henkilöä.

Päivittäistavarakaupalla on useita hankintakanavia. Se neuvottelee hankinnoistaan teollisuuden ja muiden tavarantoimittajien kanssa vapailla sisämarkkinoilla, mutta ei voi puuttua alkutuotannon ja teollisuuden välisiin hintaneuvotteluihin. Merkittävä osa kaupan hankinnoista tehdään myymälöiden toimesta.

Kaupan kustannukset elintarvikeketjussa ovat kasvaneet palkkakustannusten nousun, verotuksen kasvun ja kaupan lisääntyneiden tehtävien, kuten elintarvikeketjun toimitusketjusta vastaamisen, vuoksi. Lisäksi kauppa ylläpitää ja kehittää omavalvontaansa ja vastaa osaltaan elintarviketurvallisuudesta, jonka viranomaisvaatimukset ovat Suomessa tiukat. Näistä kustannuksista, valikoimien kasvamisesta ja jalostusasteen noususta huolimatta elintarvikkeiden reaalihintataso on pysynyt Suomessa samalla tasolla kuin EU-jäsenyyden alkuaikoina.