Menekinedistämistä pohdittiin EU:ssa Puolan johdolla

EU:n maatalousministerit keskustelivat epävirallisessa kokouksessaan 11.-13.9. 2011 Puolassa eurooppalaisesta menekinedistämisstrategiasta. Keskustelu liittyy EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen. Komissio julkaisi alustavan ehdotuksensa, ns. vihreän kirjan, maataloustuotteita koskevasta tiedotuksesta ja menekinedistämisestä heinäkuussa. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Puheenjohtajamaa Puolan mukaan EU:n jäsenmaiden ja kolmansien maiden välinen kauppa on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Vientitukien poistuessa menekinedistämisen merkitys kasvaa. EU:n tiedotus- ja menekinedistämispolitiikan päämääränä pitäisi Puolan mielestä olla eurooppalaisen ruoan imagon vahvistaminen: eurooppalainen ruoka on terveellistä, korkealaatuista ja se on tuotettu ympäristöä ja eläinten hyvinvointia kunnioittaen.

Suomen mielestä on erinomaista, että menekinedistämisen uudistamista valmistellaan samanaikaisesti muun maatalouspolitiikan uudistamisen kanssa. Menekinedistämistoimia pitäisi kuitenkin yksinkertaistaa. Suomi on tyytyväinen, että komissio on jo alkanut uudistaa nykyisiä asetuksia ja toivoo tämän jatkuvan myös tulevassa uudistuksessa.

Suomi katsoo myös, että tiedotus- ja menekinedistämistoimia voitaisiin koota aihekokonaisuuksiin, esim. terveellisestä, tasapainoisesta tai erityisruokavaliosta tiedottamiseen. Tällainen kokonaisuus voisi olla Itämeren tai pohjoisen ruokavalio, joka koostuisi pohjoisista luonnonmarjoista ja -sienistä sekä porosta. Menekinedistämisen olisi lisäksi tuettava laadukasta eurooppalaista ruoantuotantoa koko EU:n alueella. Laatutuotteen käsite pitäisi ulottaa nimi- ja alkuperäsuojattuja tuotteita laajemmalle.

Kommentteja komission vihreään kirjaan odotetaan eri sidosryhmiltä 30.9.2011 mennessä. Tämän jälkeen komissio tekee yhteenvedon vastauksista ja antaa tiedonannon kesään 2012 mennessä. Lainsäädäntöehdotukset komission on määrä antaa vuoden 2012 lopulla.