Tunneliviljelystä julkaistaan omaa wikiä

Tunneliviljelystä on ollut vaikea saada tietoa. Lepaa 2011 näyttelyssä julkistettiin marjan- ja vihannesten viljelijöille suunniteltu Tunneliwiki. Siinä on hyödynnetty sosiaalisen median keinoja niin, että sinne on kenen tahansa mahdollista laittaa omia kokemuksia ja keskustella tunneliviljelyyn tai kotipuutarhan kasvihuoneviljelyyn liittyvistä asioista.

Tunneliwikin rakentamisessa on ollut mukana Opiferum Ay, VIDICO -hanke sekä HAMKin Lepaan opiskelijoita. Tunneliwiki löytyy nettiosoitteesta wiki.tunneli.fi

Tunneliwikissä voi perehtyä tunneliviljelyyn

Tunneliviljelyyn perehtynyt viljelijä Sirkku Holttinen kertoo, että Keski-Euroopassa mansikan- ja vadelmanviljely on jo suurelta osin siirtynyt kasvutunneleihin eli kausihuoneisiin marjan laadun parantumisen ja satomäärien kasvun, sadon ajoituksen ja homeongelman pienenemisen vuoksi.

– Ruotsissa ja Norjassakin on jo molemmissa sata hehtaaria marjaa tunneleissa. Muuhun Eurooppaan verrattuna Suomessa ollaan tunneliviljelyssä vielä aivan alkutekijöissä ja siksi täällä tarvitaan tietoa ja kokemusten vaihtoa tunneliviljelystä.

Tunneliviljelyn etuja ovat mm. pidempi kasvukausi ja helpompi luonnonmukaisen viljelyn toteuttaminen. Lisäksi sato-odotukset ovat suuremmat ja paremmat kuin perinteisellä avomaaviljelyllä.

Holttisen mielestä tunneliviljelyteknologiaan siirtyminen parantaisi suomalaisten viljelijöiden kilpailukykyä.

– Tunneliviljelyn vähäiseen määrään on pääosin syynä tietämättömyys sekä suomalaisten tukimuotojen kankeus.

Tunneliwiki on osa VIDICO -hanketta

VIDICO-hankkeessa osaamista tehdään näkyväksi digitaalisin keinoin. Pk-yrityksissä olevaa osaamista ja tietotaitoa on tallennettu eri keinoin vuodesta 2009. Mukaan on lähtenyt jo 11 yritystä, joista Peltosirkun tila on yksi.

– Yrityksissä on saatu tallennettua ja jaettua arvokasta hiljaista tietoa, kun on alettu pohtimaan osaamisen digitalisointia. Hiljaisen tiedon tallennus ja siirto korostuu poikkeustilanteissa sekä muutostilanteissa. Näitä tilanteita yrityksissä on esimerkiksi uuden teknologian käyttöönotto tai avainhenkilöiden eläkkeelle siirtyminen. VIDICO hanketta koordinoi Innopark Programmes Oy, kertoo projektipäällikkö Virpi Messman.

Wikikirjoittamisessa idea on yhteisöllisessä kirjoittamisessa. Tunneliwikiin on saatu innokkaita kirjoittajia mm. HAMKin opiskelijoista. Opiskelijat ovat tuottaneet opintoihinsa liittyen osan tunneliwikin sisällöstä.

Hortonomiopiskelija Hanna Rummukainen puutarhatalouden koulutusohjelmasta on tehnyt sisältöä erityisesti mansikoiden tunneliviljelystä. Multimediaakaan ei ole unohdettu, Visamäen yksikön opiskelija on ollut mukana toteuttamassa videosisältöä tunneliwikiin.

Lue Puutarha-Sanomien digitaalisesta arkistosta ”Espanjan mansikkatuotanto siirtyi muovin alle.” Artikkeli on julkaistu Puutarha-Sanomat nro 4/2010. Lehden hinta 5 €.

Klikkaa tästä, ja lue artikkeli