Pihakivien puupakkauksissa piilee tuholaisriski

Suomeen tuodaan Kiinasta paljon pihakiviä ja -laattoja puupakkauksissa. Pakkausten mukana maahamme voi tulla aasianrunkojääriä. Aasianrunkojäärät ovat lehtipuita tuhoavia suurikokoisia kovakuoriaisia. Niitä ei esiinny Suomessa, mutta tänne päästyään ne voisivat aiheuttaa suurta vahinkoa lehtipuille.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kehottaakin kaikkia pihanrakentajia ja maahantuojia tarkkaavaisuuteen runkojäärien havaitsemiseksi ja ilmoittamaan havainnoista välittömästi Eviran kasvinterveysyksikköön.

Aasianrunkojäärä (Anoplophora glabripennis) on isokokoinen, ruumiiltaan noin 2,5–3,5 senttimetriä pitkä ja tumma kovakuoriainen, jonka selässä on valkoisia pilkkuja. Tuntosarvet ovat ruumista pidemmät ja raidalliset. Aasianrunkojäärä on kasvinterveyslaissa vaaralliseksi kasvintuhoojaksi määritelty lehtipuiden tuhooja. Sen toukat elävät puunrungon sisällä ja tekevät runkoon suuria käytäviä ja reikiä tappaen lopulta koko puun.

Runkojäärien isäntäkasvijoukko on hyvin laaja. Esimerkiksi koivut, vaahterat, haavat, poppelit, lepät, kirsikat, hevoskastanjat sekä omena-, luumu- ja päärynäpuut ovat runkojäärien isäntäkasveja.

Aasianrunkojäärä on levinnyt jo muutamiin Keski-Euroopan maihin puisen pakkausmateriaalin välityksellä. Sitä esiintyy paikallisesti muun muassa Italiassa, Ranskassa, Saksassa ja viime syksynä sitä löydettiin myös Hollannista. Torjuntatoimenpiteenä on saastuneiden puiden hävittäminen.

Kaikilla on ilmoitusvelvollisuus

Puisessa pakkausmateriaalissa aasianrunkojäärä kulkeutuu elävänä pitkiäkin matkoja, joten aina puista pakkausmateriaalia käsiteltäessä on syytä olla tarkkaavainen jäärien varalta. Jäärät voivat olla pakkauksen sisällä elävinä aikuisina kuoriaisina. Pakkauspuussa olevat suuret toukkakäytävät ja -reiät ovat merkkejä siitä, että puun sisällä voi olla jääriä.

Suomesta on löydetty kaksi aasianrunkojääräyksilöä, joista molemmat olivat tulleet maahan Kiinasta tuoduissa pihakivi ja -laattalähetyksissä.

Koska aasianrunkojäärä on vaarallinen kasvintuhooja, pitää havainnoista ilmoittaa Eviraan. Aasianrunkojääräksi epäilty kovakuoriainen pitää ottaa talteen laboratoriomääritystä varten ja laittaa esimerkiksi lasipurkkiin tai muuhun tiiviiseen astiaan. Muovipussiin jäärää ei tule laittaa, sillä se voi tehdä pussiin reiän.

Lähetä tieto jäärälöydöksestä sähköpostitse Eviraan osoitteeseen kasvinterveys@evira.fi. Jos mahdollista, liitä sähköpostiin valokuva jäärästä. Osoitteeseen tullut sähköposti luetaan päivittäin. Evira lähettää paikalle kasvintarkastajan tutkimaan havaintopaikan ja ottamaan jäärän määritettäväksi laboratorioon, jos näyttää siltä että kyseessä on runkojäärä.