Valtiontakauksia kasvihuonetuotantoon

Valtioneuvosto on päättänyt, että valtiontakausten käyttöä laajennetaan myös sikatalouteen, lammas- ja vuohitalouteen, hevostalouteen, kasvihuonetuotantoon ja turkistarhaukseen liittyviin rakennusinvestointeihin 30.4.2011 alkaen. Lisäksi valtiontakausta voidaan myöntää jatkossa muun siipikarjatalouden kuin kananmunantuotannon rakennusinvestointeihin. Nykyisin valtiontakaus on voitu myöntää vain lypsykarja- ja nautatalouden rakennusinvestointeihin.

Valtiontakauksen määrä voi edelleen olla enintään 30 prosenttia investoinnin kokonaisrahoituksesta. Jos samaan tarkoitukseen myönnetään myös avustusta, avustuksen ja valtiontakauksen määrä voi olla enintään 70 prosenttia investoinnin kokonaisrahoituksesta.

Takauksen enimmäismäärä investointia kohden on enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevasta lainasta, kuitenkin enintään 500 000 euroa. Valtiontakauksia voi kerrallaan olla voimassa maatilaa kohden enintään 2,5 miljoonaa euroa. Valtiontakausta voidaan myöntää vain pienille ja keskisuurille maatilayrityksille.

Valtiontakauksen määrästä katsotaan tueksi määrä, joka vaihtelee vuosittain 0,15 – 5 prosentin välillä. Tämä voi vähentää korkotuen tai avustuksen määrää, jos yhteenlaskettuina tuet muuten ylittäisivät enimmäistukimäärät. Lypsy- ja nautakarjatalouteen myönnettävissä valtiontakauksissa tueksi katsotaan kuitenkin 0,45 prosenttia takauksesta, jos valtiontakaus ei kata lainaa kokonaan, ja koko lainalle myönnettävässä takauksessa 1,0 prosenttia.