Kasvinsuojeluaineet siirtyivät Evirasta Tukesiin

Kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja valvontatehtävät ovat siirtyneet tämän vuoden alusta lukien Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin. Lisäksi Tukesiin siirtyivät kemikaalien tuotevalvonnan tehtävät Suomen ympäristökeskuksesta sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta.

Organisaation muutoksesta huolimatta Eviraan jää edelleen kasvinsuojeluaineiden jäämiin liittyvien raja-arvojen asettamistyö sekä maataloustukien täydentäviin ehtoihin liittyviä tehtäviä. Lisäksi Evirassa tehdään elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämien valvontaa.

Tukesin uusia tehtäviä 1.1.2011 alkaen ovat teollisuus- ja kuluttajakemikaalien ja biosidien tuotevalvontatehtävät, kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja valvontatehtävät sekä kemikaalirekisteri. Tukes on kemikaalien tuotevalvonnan kansallinen vastuutaho ja Helsingissä toimivan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tärkeä yhteistyökumppani erityisesti EU:n REACH- ja CLP-asetusten toimeenpanossa.

Evirasta siirtyi 13 henkilöä Tukesiin. Siirtyviä henkilöitä on kaikista virastoista yhteensä 74, ja uuden Tukesin henkilöstömäärä kasvaa laajenemisen myötä noin 200:een.

Tukesin tehtäväalue on laajentunut merkittävästi viime aikoina. Vuoden 2010 alussa Tukesiin siirtyivät kuluttajaturvallisuuden valvontatehtävät Kuluttajavirastosta, ja kaivosviranomaistehtävien siirtoa Tukesiin valmistellaan parhaillaan.