Maaseudun hankkeet listattuna

Maaseutuviraston nettisivuilta löytyy nyt tiedot eri puolilla maata rahoituksen saaneista maaseudun kehittämishankkeista. Tiedot julkaisemalla edistetään tiedonkulkua eri alueilla käynnissä olevista hankkeista ja maaseudun kehittämisvarojen käytöstä. Koko maan hankkeet Ahvenanmaata lukuun ottamatta löytyvät nyt yhdeltä verkkosivulta.

Hankkeista julkaistaan toteuttajan nimi, hankkeen nimi, hankkeen kuvaus ja vireilletulopäivä. Tiedot saadaan Maaseutuviraston tietojärjestelmästä ja päivitetään kuukausittain.

Tiedot hankkeista julkaistaan ensimmäisessä vaiheessa pdf-muodossa. Maaseutuvirasto kehittää raportointia ja niiden julkaisutapaa jatkossa.

Hankkeisiin voivat hakea rahoitusta yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt. Hakemus voidaan jättää joko alueen ELY-keskukseen tai toimintaryhmään. Maaseutuvirasto vastaa tukien maksamisesta. EU:n maaseuturahaston osuus hankkeiden rahoituksesta on 45 prosenttia.

Klikkaa tästä hankkeisiin